Starostové společně řeší otázku odpadového hospodářství po roce 2024

DOLNÍ HBITY – Koncem listopadu se uskutečnilo v obci Dolní Hbity v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 2. setkání starostů Centra společných služeb. Programem setkání bylo mimo jiné seznámení starostů s postupem prací na projektu „Systém zefektivnění nákladů za svoz a likvidaci odpadu“.

Starostové se shodli, že nejdůležitějším posláním DSO ORP Příbram je vyřešení systému odpadového hospodářství v následujících letech. Z předložené analýzy vytvořené pracovníky CSS vyplývá, že do roku 2024 za současného způsobu nakládání s odpadem stoupne poplatek za skládkování čtyřnásobně.

Příbram ský starosta Jindřich Vařeka zdůraznil nutnost zapojení všech obcí z ORP Příbram do tohoto projektu. „Jedině tak je možné do budoucna zabezpečit pro všechny obce v tomto území efektivní systém odpadového hospodářství, tak aby byl pro všechny ekonomicky únosný a co nejméně se dotkl rodinných rozpočtů občanů,“ uvedl příbramský starosta. Úkolem pracovníků CSS pro příští rok bude svolání pracovních jednání starostů a odborníků za účelem společného nastavení způsobu zacházení s odpady. Další setkání starostů CSS proběhne na jaře 2017.

Komentáře