Starosta se omlouvá za komplikace kolem zmatků s poplatky ve sběrném dvoře

PŘÍBRAM – Na začátku srpna příbramská radnice zavedla poplatky za odkládání některých druhů odpadů ve sběrném dvoře. Důvodem bylo, že možnost zbavovat se odpadu zdarma měli zneužívat podnikatelé či lidé z okolních obcí. V průběhu srpna od jejich vybírání ale město po kritice z řad opozice i samotných obyvatel města upustilo. Od 1. září se ale vybírají znovu. Ovšem jen za stavební suť a pneumatiky.

Na začátku srpna došlo ke krátkodobému zpoplatnění sběrného dvora. Za stavení suť se ve sběrném dvoře už platilo. Nově se měl poplatek vybírat i za nábytek, nebezpečný odpad a pneumatiky. „Za případné komplikace, které byly způsobeny možná ne zcela správným rozhodnutím, se jménem města omlouvám,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Poplatky město přestalo ve sběrném dvoře vybírat po té, co na jejich protiprávnost upozornil předseda Osadního výboru Březové Hory Tomáš Mosler. „U stavební suti nebo pneumatik je zpoplatnění formálně v pořádku, protože se nejedná o komunální odpad, navíc například pneumatiky odebírají bez poplatku sběrná místa jinde ve městě. Ale u dalších položek v ceníku (nábytek, objemný odpad apod.) již vyžadování úhrady od obyvatel města v pořádku není. Takový postup je v rozporu s pravidly systému shromažďování komunálních odpadů dle městské vyhlášky č. 1/2017 i v rozporu s městskou vyhláškou č. 12/2019 o místním poplatku za provoz tohoto systému,“ konstatoval Mosler.

Dále uvedl, že z vyhlášky o shromažďování komunálních odpadů vyplývá, že se vztahuje také na nebezpečný a objemný komunální odpad, kdy tento odpad lze odkládat právě (pouze) ve sběrném dvoře. Navazující vyhláška o místním poplatku pak stanoví, že za komunální odpad platí občan Příbrami jeden souhrnný poplatek (aktuálně 552 Kč ročně). Tento poplatek zahrnuje veškerý komunální odpad – bez ohledu na to, do jaké míry příslušný občan zaplní popelnici nebo kolik odváží každý týden do sběrného dvora skříní.

Do sběrného dvora mohou občané města, kteří se prokážou občanským průkazem, odkládat odpad, s výjimkou stavební sutě, bezplatně. Této služby ovšem ve stále vyšší míře zneužívají podnikatelé, kteří by odpad ze své podnikatelské činnosti měli ukládat na placených skládkách. Kvůli tomuto nešvaru, kterému někteří občané půjčením občanských průkazů napomáhají, se pro město stále zvyšují náklady za likvidaci odpadu.

„Rada města na svém posledním jednání rozhodla o definitivní podobě zpoplatnění sběrného dvora. Doposud občané platili za ukládání stavební sutě, nyní budou k tomuto přidány ještě platby za pneumatiky. Uložení ostatních složek odpadu budou mít občané města Příbram zdarma. Zároveň se bude pracovat na přípravách podmínek, za kterých by bylo možné v budoucnu odpad odebírat i od podnikatelských subjektů,“ řekl po jednání rady starosta města Jan Konvalinka.

Sběrný dvůr město otvřelo v roce 2015. Do něj je možné ukládat všechny komodity odpadu. Služeb sběrného dvora velmi často zneužívají podnikatelské subjekty, na což doplácí všichni Příbramané.

S platností od 1. září tedy občané města budou ve sběrném dvoře platit za uložení stavební sutě 1 Kč/kg a za uložení pneumatik (50 Kč/1 ks osobní automobil, 100 Kč/1 ks nákladní automobil a 200 Kč/1 ks traktor).

Platby, které byly v průběhu srpna vybrány od občanů za ukládání odpadů ve sběrném dvoře, s výjimkou stavební sutě, budou na vyžádání Technickými službami vráceny. Informace, jakým způsobem postupovat jsou k dispozici na webových stránkách Technických služeb Příbram.

Komentáře