Stanovisko MŽP k rozebírání odvalů by mělo být znamé během prázdnin.

PŘÍBRAMSKO – Stanovisko Ministerstva životního prostředí k rozebírání odvalů na kamenivo do dopravních staveb by mělo být znamé během prázdnin.

Na ministerstvu probíhají dvě zjišťovací řízení, jedno se týká odvalu šachty číslo 15 a druhé odvalů šachet 11 a 19. V obou případech má MŽP již k dispozici všechna vyjádření, stanoviska a další podklady. Vydání závěrů obou zjišťovacích řízení se předpokládá během prázdnin.

Na stanoviska netrpělivě čekaji jak některé dotčené obce tak i státní podnik DIAMO. Na závěrech těchto stanovisek bude záležet jaký bude další postup odstraňování těchto ekologických zátěží na Příbramsku. 

Zde je video o záměru k rozebírání odvalů na kamenivo do dopravních staveb.

Komentáře