Spisovatel a novinář Jan Drda má pamětní desku na rodném domě

PŘÍBRAM – Jedním ze slavných Příbramanů je Jan Drda, který se narodil 4. dubna 1915 v nynější Žižkově ulici. V letošním roce jsme si tedy připomněli 105. výročí jeho narození a 28. listopadu uplyne 50 let od jeho úmrtí. U této příležitosti byla na jeho rodný dům umístěna pamětní deska.

Od jara letošního roku je na rodném domě Jana Drdy umístěna pamětní deska připomínající tohoto významného autora. Její slavnostní odhalení bylo několikrát naplánováno a několikrát s ohledem na aktuální situaci posunuto.

„Dnes jsme tuto desku ve velmi komorním uskupení odhalili a Příbramané si ji tak budou moci prohlédnout při svých procházkách,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Spisovatel a novinář Jan Drda

Jan Drda se narodil 4. dubna 1915 v nynější Žižkově ulici ve velmi chudé rodině. Maminka mu záhy zemřela, otec zmizel neznámo kam. Vychovávali ho střídavě prarodiče, nějaký čas prožil i v sirotčinci. Byl to skoro zázrak, že se mu nakonec podařilo absolvovat příbramskou reálku a dokonce se zapsat ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Protloukal se všelijak, nakonec však z ekonomických důvodů studia zanechal. Krátce pracoval v kulturní rubrice Lidových novin pod vedením Karla Čapka. Novinářem byl po celou válku, psal hlavně fejetony. Začal však psát i romány, povídky a hlavně pohádky. Po válce s nadějí na slibovaný lepší život vstoupil do KSČ. Na to, že tyto naděje byly mylné, přišel velmi záhy během prvních pár let působení v této straně. Měl už však početnou rodinu a soudruzi, kteří velmi dobře poznali, že dovede mluvit k prostým lidem, nedovolili, aby z nastoupeného směru sešel. Pod tlakem v obavách o rodinu tak pracoval až do konce padesátých let, kdy byl z vysokých funkcí odstraněn. Nejraději se ve své tvorbě vracel k prostému lidu, ke svým kořenům v hornické Příbrami a psal pohádkové příběhy. Byl to autor velmi nadaný a plodný, výčtem jeho bibliografie bychom popsali téměř celou stranu tohoto listu. Snad nejvíce si v jeho tvorbě ceníme laskavosti, s jakou přistupuje k české krajině, k lidem s jejich dobrými i špatnými vlastnostmi, vlídnosti i jadrnosti, s jakou hovoří ke svým čtenářům. Je vypravěčem poutavých příběhů, které uchvacují malebností českého jazyka. Proto zůstává stále oblíbeným spisovatelem. Pro Příbram snad není autora, který by rodné město vypodobnil tak plasticky jako on, se všemi jeho charakteristikami od hornických tradic až po Svatou Horu. I proto se stala v roce 1990 příbramská knihovna při příležitosti 90. výročí svého založení nositelkou jeho jména. I proto se rozhodli příbramští obyvatelé, aby tohoto významného spisovatele připomínala na jeho rodném domě pamětní deska.

Komentáře