Špejchar ve Hvožďanech bude hostit Dny lidové architektury Středočeského kraje

Hvožďanský špejchar.

STŘEDNÍ ČECHY/HVOŽĎANY – Dny lidové architektury Středočeského kraje 2023 se uskuteční v sobotu 12. srpna v areálu historického Špejcharu ve Hvožďanech na Příbramsku. Tématem již sedmého ročníku akce věnované lidovému stavitelství jsou letos selské i vrchnostenské špejchary a sýpky Středočeského kraje. V rámci programu bude rovněž udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje. 

Na pestré bohatství vesnického stavitelství na území Středočeského kraje upozorňují již tradičně Dny lidové architektury. Letošní ročník zaměřený na vesnickou architekturu, sýpky a špejchary, proběhne v obci Hvožďany na Příbramsku na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. K návštěvě zve radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Chtěl bych pozvat všechny návštěvníky k návštěvě letošního ročníku Dnů lidové architektury. Kromě prohlídky zrekonstruovaného špejcharu, který je součástí středověké tvrze, a v jehož interiérech se mohou návštěvníci dozvědět celou řadu zajímavostí, je pro všechny připravena také spousta zábavných doprovodných akcí.“

V budově hvožďanského Špejcharu je možné navštívit muzeum hasičstva Podbrdského regionu, muzeum seker Emila Kuchaře, expozici věnovanou Hvožďansku a výstavu o špýcharech ve Středočeském kraji. Po celý den, tj. od 10 do 16 hod. budou probíhat také ukázky historických řemesel a chybět nebude ani řemeslné tržiště, zábavné dobové atrakce pro děti, hudba a občerstvení.

Muzeum seker ve hvožďanském špejcharu.

Kromě již tradičního vyhlášení letošního Mistra rukodělné výroby Středočeského kraje bude v rámci akce rovněž představena brožura Špýchary Středočeského kraje, která představí jedny z nejvýznamnějších vesnických historických staveb na našem území.  Organizaci letošního ročníku zajišťuje Středočeský kraj ve spolupráci s Hornickým muzeum Příbram a obcí Hvožďany.

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2023 – Špýchary Středočeského kraje

Sobota 12. srpna 2023, 10–16 hod., Špejchar Hvožďany

Program:

11:00 slavnostní zahájení, předání titulu Mistr rukodělné výroby Středočeského kraje a představení brožury Špýchary Středočeského kraje

12:00 komentovaná prohlídka zrekonstruované budovy Špejcharu a přízemí Zíbova mlýna ve stavu před rekonstrukcí

13:00 – 15:00 přednášky na téma Špýchary ve Středočeském kraji

Slavnostní otevření špejcharu v roce 2020.

 

 

Komentáře