Soud by měl v brzké době projednávat napadení žáka nožem na ZŠ v Příbrami

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Veřejnost má ještě v živé paměti napadení jednoho žáka spolužákem na ZŠ Jiráskovy sady. K této události, kdy jeden žák druhému zasadil několik bodných a řezných ran, došlo v polovině června. Vedení města na zářijovém zastupitelstvu informovalo jak o vývoji v tomto případě, tak i o krocích, kterými chce takovýmto událostem předcházet.

Už v polovině června se sešli na jednání se starostou ředitelé základních škol, zástupci Policie ČR, OSPODu, Střediska výchovné péče a dalších. „Cílem setkání bylo celou událost prodiskutovat a pokusit se najít případné systémové chyby, ke kterým mohlo dojít před a po incidentu,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Na tomto jednání bylo stanoveno přijmout taková opatření, aby možné podobné případy eliminovat či případně aspoň snížit riziko podobných útoků. „Ředitelé škol byli vyzváni, aby vhodným způsobem zajistili proškolení pedagogů ve smyslu prevence vzniku podobných krizových situací, rozpoznávání varovných signálů u dětí, které vykazují odchylky v chování. Zásadním prvkem je také práce s třídními kolektivy a se zákonnými zástupci dětí,“ uvedl k setkání ještě příbramský starosta s tím, že město zahájilo také spolupráci s Ministerstvem vnitra a asociací Bezpečná škola. Společně chtějí vytvořit bezpečnostní manuál pro školy. Ten by jim měl nabídnout postupy, jak v takových situacích jednat.

Starosta se také vyjádřil k tomu, zda se útočník vrátí do ZŠ Jiráskovy sady či některé jiné příbramské školy. „Chlapec je nadále v ústavním zařízení a rozhodně nedojde k tomu, že by nastoupil do původní nebo jiné školy v Příbrami. V kmenové škole je dle mých informací sice stále evidován, nicméně jeho matka již podniká kroky ke změně bydliště. Čeká se, jak dopadne soud, který má v následujících týdnech proběhnout, do té doby bude chlapec v hospitalizaci,“ přiblížil zastupitelům současný stav Jan Konvalinka. Podle jeho slov se hovoří, že pravděpodobně chlapci bude soudem nařízena ústavní léčba.

Dále řekl, že škola je v kontaktu s rodiči napadeného žáka a již také spolu mluvili o odškodnění. To v současné době řeší pojišťovna, u které má škola sjednané pojištění.

Komentáře