Senátor jednal o využívání kameniva z hald a navštívil celou řadu společenských akcí

Senátor Petr Štěpánek.

PŘÍBRAMSKO – Červen byl pro senátora Petra Štěpánka plný důležitých setkání a událostí. Jeho program zahrnoval jak politické jednání, tak kulturní akce.

V polovině června se senátor sešel se Výborem pro záležitosti EU, kde byl zpravodajem pro tisk s názvem „Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení“. Tento návrh se zabývá minimálními požadavky na sdělování dobrovolných environmentálních tvrzení a na environmentální značení v obchodních praktikách vůči spotřebitelům. Senátor Štěpánek podpořil deklarované cíle směrnice, ale zároveň vyjádřil obavy z nárůstu administrativy pro soukromé i veřejné subjekty.

V druhé polovině červně, konkrétně 21. 6. se konalo plénum Senátu, kde byla schválena důležitá novela zákonů o právu na informace o životním prostředí, ochraně hospodářské soutěže a České televizi. Senátor Štěpánek zde sehrál aktivní roli.

„Jako předseda zemědělského podvýboru jsme se 1. června zúčastnil hodnotitelské komise soutěže Žít krajinou, kterou pořádal Státní pozemkový úřad. V soutěži se prezentovalo 35 projektů v kategoriích Tvorba a ochrana krajiny a Zelená a dopravní infrastruktura. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 31. října v budově Senátu Parlamentu ČR,“ přiblížil další ze svých červnových aktivit senátor za Příbramsko Petr Štěpánek (STAN).

Senátor také vedl důležitá jednání na Ministerstvu zemědělství ohledně dotací v rámci ekologických opatření a na SUL Diamo týkající se využívání kameniva z odvalu šachty č. 19 na Příbramsku. Tato témata ho zaujímají natolik, že se jimi zabývá i mimo svůj senátorský mandát.

Myslivecký den v Petrovicích u Sedlčan

Červen byl také bohatý na kulturní a společenské události, kterých se Petr Štěpánek aktivně účastnil. Spolu se starostou Sedlčan Ivanem Janečkem se zúčastnil snavlavností Rosa v Sedlčanech i mysliveckého dne v domovských Petrovicích. Dále se zúčastnil oslav 140 let SDH Kamýk nad Vltavou a 110 let SDH Vysoká Pec, stejně jako setkání přátel Mezihoří. S předsedou Senátu Milošem Vystrčilem se také zúčastnil uctění památky armádního generála Aloise Eliáše, předsedy protektorátní vlády v letech 1939-1941.

Uctění pámátky gen. Aliose Eliáše

Senátor Štěpánek měl také v diáři akce spojené s vodou. Účastnil se tradičních Dračích lodí v Sedlčanech, slavnosti Vltavanu Davle při příležitosti zapsání vorařství na seznam UNESCO a za účasti arcibiskupa Jana Graubnera, mnoha spolků a široké veřejnosti a provedení Dvořákovy opery Rusalka v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké u Příbramě.

Senátor Petr Štěpánek a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová v Davli při příležitosti zapsání vorařství na seznam UNESCO.

Na konci června se senátor Štěpánek účastnil slavnostního pokřtění deseti včelích úlů, které byly instalovány na začátku prvního úseku budoucí dálnice D4. Projekt včelích úlů, který zahrnuje i další lokality, je spoluprací společnosti Via Salis a včelaře Davida Zítka ze společnosti Pražská včela. Jejich kmotrou a patronkou se stala zpěvačka Heidi Janků.

„Všem čtenářkám a čtenářům přeju medově zlaté a pohodové léto,“ dodává na závěr senátor Petr Štěpánek.

Komentáře