Schody na Rynečku i u náměstí 17. listopadu opraví Staler

PŘÍBRAM – O nutnosti opravy schodů z Průběžné ulice k parkovišti na Rynečku se mluví už několik let. Město společně se zakázkou na jejich opravu vyhlásilo výběrové řízení i na schody za podchodem na náměstí 17. listopadu. Obě stavby bude realizovat jedna firma – firma Staler.

Rada města na zasedání 19. září jednala o dílčí veřejné zakázce „Oprava schodů na Rynečku a na náměstí 17. listopadu“ zadávané v dynamickém nákupním systému “ DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Staler spol. s r. o. za celkovou nabídkou cenu 1 937 351, 32 Kč bez DPH. Podle slov vedení města vybírala ze dvou nabídek.

Nicméně je trochu s podivem, že rada města vybrala firmu, která byla dodavatelem obou výsuvných sloupků v Pražské ulici, jenž ne zcela plní svůj účel a jsou dodnes terčem posměchu veřejnosti. Navíc se ukázalo, na základě dotazů Tomáše Moslera, že dokládané retence firmy jsou nepravdivé.

Komentáře