S bojem proti hejtování a šikaně pomáhá i nová píseň

ČR – Nikdy nejsi sám je název písně přinášející poselství o důležitosti reálných vztahů a přátelství, kterou zpívá hudebník Tokhi. Píseň souvisí s preventivním projektem „Chraň svůj svět“, který upozorňuje na sociální izolaci a vyloučení, šikanu, narůstající agresi, závislostní chování na online prostředí i zneužívání návykových látek u dětí.

 Vztahy mezi dětmi a vnímání reality ze strany dětí v posledních letech významně ovlivnil přesun mnohých aktivit do online prostředí, což umocnila pandemická situace. Cílem projektu je přimět děti, které v dnešní době hojně využívají sociální sítě, k zamyšlení se nad reálností lidských vztahů a vazeb a jejich porovnání s virtuálními vazbami, které často nemají reálný základ ve skutečném přátelství. Tito virtuální přátelé, často spíše nepřátelé, svým necitlivým komentováním či hejtováním dokáží zasáhnou do dětské psychiky tak závažně, že si s tím samy děti nedokáží poradit. Slogan projektu je: „nikdo ať tě neovládá, svůj svět si tvoříš sám“.

Komentáře