ŘSD se připravuje na zimní údržbu silnic v kraji

STŘEDNÍ ČECHY – Ředitelství silnic a dálnic, jako správce dálnic a silnic I. třídy ve Středočeském kraji, zajišťuje zimní údržbu na 351 km dálnic  (I.+II. třídy) a 667 km silnic I. tříd na území kraje. Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Zimní údržbou se pak podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na všech výše uvedených SSÚD  celkem k 80 kusům techniky a celkem téměř 10 400 tun  posypových látek (sůl, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého a inertní materiál). Po personální stránce zajišťuje zimní údržbu 25 dispečerů a 180 pracovníků zimní údržby.

Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.    

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:                                      

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Samotná údržba na jednotlivých úsecích komunikací se realizuje na základě plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní oblast.

Na silnicích I. tříddálnicích II. třídy (D0, D4, D6, D7, D10) je zimní údržba ve Středočeském kraji rozdělena do dvou oblastí (01 jihozápad, 02 severovýchod). Je prováděna dodavatelskými firmami, nebo tam kde je poblíž komunikace silnice I. třídy středisko správy a údržby dálnice (SSÚD ŘSD), je pro zimní údržbu zařazen úsek komunikace tomuto středisku. Například SSÚD Mirošovice spravuje úsek sil. I/3 Mirošovice – Benešov, SSÚD Chotoviny sil. I/3 Miličín – po hranici s Jihočeským krajem a SSÚD Nová Ves sil. I/16 v úseku Slaný – Mělník a I/16H Velvary – Podhořany. U dálnice D0 (vnějšího okruh Prahy) pak na údržbě participují SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany.

Zajišťovat údržbu na těchto komunikacích je připraveno více jak 90 kusů techniky (sypačů, šípový pluhů, sněhových fréz, nakladačů a další techniky). K dispozici je 11 940t soli (NaCl) a 1250t inertního posypového materiálu. Personálně je údržba zajišťována a řízena z 9 dispečinků, kde je připraveno 64 proškolených dispečerů.

Na dálnicích I. tříd D1, D5, D8, D11 na území Středočeského kraje provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnic, místně pak zejména SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Rudná, SSÚD Nová Ves, SSÚD Poříčany.

Práce na všech modernizovaných úsecích dálnice D1 budou ukončeny do konce listopadu. Výjimkou je úsek 11 mezi Koberovicemi a Humpolcem, kde nastalo zpoždění u mostu, protože se měnilo technické řešení výstavby. Na tomto mostě by se mělo pracovat do 6.12.

V souvislosti s modernizací v úseku 11 Koberovice-Humpolec a úseku 12 Humpolec-Větrný Jeníkov, bude z důvodu vyšší nadmořské výšky této části D1 pro zimu 2020/2021 zřízeno provizorní odloučené pracoviště na exitu 90 vpravo, kde budou k okamžitému zásahu připravena 4 posypová vozidla. Současně bylo na km 49 D1 v MÚK Psáře vybudováno nové silo pro doplnění posypové soli pro střediska Mirošovice a Bernartice.

Komentáře