Rok 2020 pohledem příbramských házenkářů

Ilustrační foto. Foto: archiv TJ Spartak

PŘÍBRAM – Rok se s rokem sešel a i my, házenkáři, bilancujeme rok 2020. Během tohoto roku se toho událo dost. Nad rámec naplňování oddílové koncepce jsme se zapojili do projektů „Trenéři do škol“ a „Na hřišti to žije“, které zaštiťovalo město Příbram.

Naše činnost byla bohužel zásadně ovlivněna epidemií koronaviru. Začátkem roku k nám začaly postupně přicházet nové děti do všech kategorií. Po vydání rozhodnutí o omezení počtu registrovaných sportovců na sportovištích jsme bohužel museli několik nových zájemců odříci. Jarní část soutěží byla z nařízení Vlády ČR zastavena prakticky v jejím zárodku a díky tomu byly postupně všechny soutěže zrušeny. Někteří zájemci se k nám do oddílu po nucené přestávce již bohužel nevrátili.

Do letní přípravy jsme vstupovali plní optimismu, uspořádali jsme letní soustředění a těšili se na zahájení nové sezóny. Připravovali jsme s místními základními školami projekt náborů nových členů, rozjednané bylo i založení nových školních kroužků. Naši práci však zhatily další restrikce. Ředitelé škol z pochopitelných obav z šíření viru SARS-CoV-2 přestali pouštět do svých objektů cizí osoby, takže osobní kontakt s případnými novými zájemci nebyl možný. Poté přišel z hlediska sportovců nepochopitelný zákaz přípravy na vnitřních, následně i venkovních sportovištích. V době, kdy nám vláda umožnila přípravu v omezeném počtu alespoň na venkovních sportovištích, jsme již bohužel tuto možnost nemohli využít z důvodů brzké tmy a pracovních povinností trenérů. Při následném povolení sportovat na vnitřních sportovištích nastal ovšem další zádrhel: „Tělocvičny otevřeme až v době, kdy nám bude umožněna výuka tělesné výchovy,“ znělo vyjádření ředitelů naprosté většiny příbramských škol. Z toho důvodu se alespoň na krátkou chvíli vrátily k tréninkům starší žákyně a mladší dorostenky, které letos premiérově vstoupily do 2. ligy.

Tímto bych rád apeloval na zástupce města Příbram, zda by bylo možné nějakými prostředky podpořit místní školy, aby byly schopny zpřístupnit tělocvičny pro ostatní sportovce i v době omezení výuky.

Úspěchy či neúspěchy v této zvláštní sezóně v podstatě hodnotit nelze. Soutěže byly pozastaveny, jejich jarní část dokonce zrušena. Víme, že doba není příznivá velké části populace. Jsme i nadále optimisté a s nadšením očekáváme, že se již v novém roce budeme brzy znovu setkávat na sportovištích a dělat tak pro mladé sportovce vše, co bude v našich silách pro rozvoj jak fyzické zdatnosti, tak psychické odolnosti. Protože jak známo „Ve zdravém těle, zdravý duch“.

V roce 2020 nás svými dotačními programy podpořili město Příbram, Středočeský kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sponzorským darem nás podpořila firma AROVA SERVIS s.r.o. Všem těmto donátorům děkujeme. Bez jejich podpory by se sport prakticky nedal provozovat. 

Závěrem mi prosím dovolte pár vět k zamyšlení. V současné nelehké době jsou na nás všechny, a tím nemyslím jen trenéry a sportovce, kladeny velké nároky na psychickou odolnost. Někteří přišli o část svých příjmů, jíní dokonce o veškeré. Jsou i tací, kteří museli uzavřít své živnosti, nebo přišli o zaměstnání. Bohužel jsou i tací, kteří přišli o příbuzné, kamarády či známé. Děti byly izolovány od svých vrstevníků a z mého pohledu přišly i o možnost kvalitního vzdělávání. Ano, někteří mohou namítat, že v době plné on-line technologií to není takový problém. Uvědomme si však, že sociální kontakty nedokáže nahradit ani sebelepší technologie. Myslím, že v této nelehké době je nejvyšší čas se k sobě navzájem chovat opět s úctou, respektem, ohleduplností, slušností a odpovědností. Tyto hodnoty jsme v sobě všichni měli, bohužel sleduji, že čím je doba rychlejší, tím víc se na tyto hodnoty zapomíná a začínají se nám vytrácet. Je třeba si uvědomit a ujasnit, co je smyslem života.

Myslím, že nejšťastnější není ten, kdo vlastní velký majetek, ale ten, který má kolem sebe ty správné lidi, na které se může kdykoliv spolehnout. Chovejme se, prosím, k sobě tedy tak, abychom se všichni mohli co nejdříve vrátit k normálním plnohodnotným životům co nejdříve.

Jménem celého oddílu TJ Spartak Příbram Vám všem přeji veselé Vánoce a v novém roce 2021 pevné zdraví a jen samou pozitivní mysl.

Pavel Pecka, trenér házené

Komentáře