Ředitel Hornického muzea získal medaili za zásluhy o rozvoj českého hornictví

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl

PŘÍBRAM – Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl získal v polovině prosince významné ocenění za zásluhy o rozvoj českého hornictví. Společně s ním obdržel i ocenění za podporu udržování hornických a hutnických tradic.

V úterý 12. prosince 2017 převzal ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl z rukou ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka a předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky resortní medaili Jiřího Agricoly za zásluhy o rozvoj českého hornictví.

Na návrh Českého báňského úřadu byl jedním z 15 vyznamenaných, z toho dvou in memoriam, v rámci České republiky z řad osobností působících jednak vědecko-výchovnou činností na půdě našich nebo zahraničních univerzit při vzdělávání technické inteligence, ve

výzkumných ústavech, na poli báňské legislativy, v čele těžařských podniků nebo v podmínkách důlního záchranářství. Ocenění se týkala přínosu v oblasti nových technických a technologických objevů, rozvoje horního práva, vysokoškolské pedagogické práce, záchrany lidských životů a také péče o montánní památky a uchovávání hornických tradic.

Josef Velfl byl oceněn za dlouholeté budování Hornického muzea Příbram, badatelskou, publikační a další prezentační činnost v tuzemsku i zahraničí týkající se historie hornictví, jakož i za členství ve vědeckých radách. S vyznamenáním se připojil též Cech příbramských horníků a hutníků udělením medaile Signum Gratiae za podporu udržování hornických a hutnických tradic.

Medaile Jiřího Agricoly přední strana
Medaile Jiřího Agricoly zadní strana
Medaile Signum Gratiae

Komentáře