Radnice žádá pořadatele akcí, které by mohly přesáhnout 22 hodinu, aby je nahlásili do konce února

Akce přesahující konáním 22 hodinu musí nově schválit vyhláška.

PŘÍBRAM – Město připravuje vydání obecně závazné vyhlášky o omezení doby nočního klidu. Po novele přestupkového zákona účinné od 1. 10. 2016 může obec stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Toto stanovení musí být provedeno přímo v textu obecně závazné vyhlášky.

Příbramští zastupitelé se touto vyhláškou budou zabývat na svém březnovém zasedání. Vedení města proto vyzývá pořadatelé veřejných i soukromých akcí, které mají v plánu přesáhnout trváním 22 hodinu, aby do 28. 2. 2017 o tomto záměru informovali vedení města. „Tyto žádosti budou následně vyhodnoceny a případně zařazeny do vyhlášky. Prosíme, uveďte název akce, pořadatele a to včetně kontaktních údajů a dobu jejího konání,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu

Komentáře