Rada Středočeského kraje schválila vyřešení letitého sporu z doby Davida Ratha

foto: Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Po více než deseti letech má Středočeský kraj velkou šanci na ukončení veškerých právních sporů se společností Mladá RP, s.r.o.

„Dosáhli jsme s touto společností dohody, která nám umožní definitivně ukončit dobrodružství zahájené Davidem Rathem, jež bránilo řešit koncepčně a strategicky rozvoj území bývalého vojenského prostoru v Mladé a nakládat se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře,“ oznámil dnes po jednání Rady kraje náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik. Návrh smlouvy ještě musí odsouhlasit Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Podle náměstka Michalika kraji reálně hrozí v důsledku žaloby uhradit společnosti Mladá RP s.r.o. 150 milionů Kč z titulu vypořádání bezdůvodného obohacení. Současnému vedení kraje se podařilo dosáhnout finanční dohody v celkovém plnění ve výši 111 milionů Kč. „Kraj tak po více než deseti letech má šanci znovu volně nakládat se svým majetkem, přičemž rozdíl vyrovnání činí téměř 39 milionů korun ve prospěch kraje,“ komentuje V. Michalik.

„Smlouva je postavena tak, aby bylo zajištěno, že území bude dočištěné a budou zde zlikvidovány deponie s uloženou sutí. Ve smlouvě uvedené zádržné ve výši 20 milionů korun navíc dává kraji jistotu, že v případě nedodržení podmínek vyklizení nebudou tyto peníze Mladá RP vyplaceny. Budou použity k financování dokončovacích prací, to znamená, že by likvidace deponií a sutě v území za tuto částku byly dokončeny jiným dodavatelem,“ zdůraznil radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák. „Konečně budeme moci spolu s okolními obcemi začít rozvíjet největší území, které Středočeský kraj vlastní. Odblokují se stavební uzávěry a ukončí se soudní spory, které brání ve strategickém rozvoji území,“ doplnil Michalik.

Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru Mladá podepsal Středočeský kraj se společností Mladá RP 14. 12. 2010. Ke dni 4. 8. 2016 kraj od nájemní smlouvy odstoupil, což vygradovalo v sérii vzájemných žalob a předběžných opatření soudu, která zamezila kraji nakládat se svým majetkem. V prosinci 2018 byla uzavřena dohoda o narovnání a v červnu 2019 smlouva o smlouvě budoucí, která určila postup pro stanovení bezdůvodného obohacení ze strany Středočeského kraje. Smlouva budoucí, reflektující znalecký posudek určující výši bezdůvodného obohacení, měla pak být uzavřena nejpozději do 30. 6. 2020, což se nestalo a společnost Mladá RP podala žalobu o nahrazení projevu vůle. Soudní jednání je nařízeno na 1. 2. 2021. Následkem prohry soudní pře by kraj musel hradit 150 milionů korun včetně DPH. Dohoda předpokládá plnění ve výši 111 milionů korun včetně DPH.

Komentáře