Rada města navrhuje zrušit statut a jednací řád výborů zastupitelstva

PŘÍBRAM – Rada města na svém posledním jednání schválila doporučení zastupitelům zrušit statut finančního a kontrolního výboru a také jednací řád výborů.

„Tyto výbory mají už zákonem stanoveno za jakých podmínek a jak mají jednat a také kdo je zřizuje.V podstatě tyto dokumenty jsou pro fungování těchto orgánů úplně zbytečné. Jedná se o zbytečnou existenci zbytečného dokumentu,“ uvedl k návrhu rady města starosta Jan Konvalinka.

Z důvodů které starosta města uvedl, by se  ještě dalo pochopit zrušení statutu výborů, ale je trochu překvapivé, že rada navrhuje i zrušení jednacího řádu. „Ono je to do značné míry na tom jak ten orgán je sám schopný jednat a jak si předseda dokáže řídit ty schůze. Já si nemyslím, že my jako radní nebo zastupitelé by jsme měli zasahovat jak ty výbory fungují. Je to čistě v jejich pravomoci,“ doplnil Jan Konvalinka.

S tímto tvrzením se však nedá tak plně souhlasit, protože právě zastupitelé podle zákona o obcích oba výbory zřizují a výbory se ze své činnosti zodpovídají právě zastupitelstvu obce. „Žádný právní předpis sice přímo neukládá povinnost přijetí statutu předmětného výboru, nicméně z důvodu právní jistoty (jak vlastních členů, tak i ostatních orgánů) nelze přijetí tohoto interního dokumentu než doporučit. Ve statutu může být obsažena např. úprava práv a povinností členů výboru, úprava zasedání výboru, jednací řád nebo konkrétněji vymezen předmět vlastní činnosti,“ uvedl JUDr. Petr Kolman z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na webu e-pravo.cz.

Uvidíme, jak se k předloženému návrhu rady města nakonec zastupitelé postaví a zda doporučení o zrušení statutů a jednacího řádu výborů schválí.

Celé vyjádření starosty města k návrhu:

 

Komentáře