Rada města bude dnes vybírat ředitele některých škol

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – V únoru radnice oznámila, že vyhlašuje konkurzy na pět ze sedmi ředitelů základních škol, které město zřizuje. Dnes bude rada města rozhodovat o některých ucházejících, kteří již absolvovali pohovory s výběrovými komisemi.

Jednou z nich je ZŠ Školní, kde se do výběrového řízení přihlásili dva uchazeči. Právě v tomto případě se může okolo jména nového ředitele strhnout zajímavá diskuze. Podařilo se nám zjistit, že komise ze dvou přihlášených uchazečů zřejmě doporučí jiného, než jakého by ráda ve funkci ředitele viděla současná ředitelka Dana Křápková, která odchází do penze, část pedagogického sboru a rodičů.

Komentáře