První kameny zmizelých v Dobříši připomínají rodinu lékaře Richarda Frankla

DOBŘÍŠ – Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti holocaustu. Projekt vznikl v Německu v roce 1992 a záhy se přenesl do všech evropských zemí. První kameny zmizelých byly nyní položeny i na Dobříši.

Akce se konala v pátek 10. prosince, tedy na světový Den lidských práv a tři kameny jsou věnovány rodině lékaře Richarda Frankla, který bydlel s manželkou a dcerou na Mírovém náměstí v Dobříši v domě čp. 106.

„Richard Frankl byl v našem městě velmi oblíbeným lékařem. Byl také člen městské rady a velmi aktivně se podílel na vedení našeho města. Když přišel příkaz k deportaci, o jeho záchranu se nejprve snažil tehdejší starosta Adolf Schart, který sepsal dopis pro tehdejší vládu, ve kterém vyzdvihoval význam a nepostradatelnost jeho osoby pro Dobříš. Uchránit celou rodinu před koncentračním táborem se snažil také svatohorský katolický kněz Josef Miklík. Pana doktora i jeho ženu a dceru se snažil zapsat do seznamu křesťanů a skutečně je i pokřtil. Nicméně nic z toho nepomohlo a všichni společně s ostatními dobříšskými Židy byli v roce 1942 transportováni do Terezína. Následně bohužel tak jako miliony dalších Židů zahynuli v koncentračních táborech,“ řekla radní Dobříše Jitka Urbanová, která společně s žáky 8. třídy ZŠ Trnka, neboiť  ti se zabývali velmi podrobně tématem odsunu židovských rodin, celou akcí provázela.

Pietní akce se měla původně zůčastnit i Hana Arie-Gaifmanová, která je praneteří Richarda Frankla a měla přiletět z USA, ale vzhledem k nepříznivé pandemické situaci to nakonec nebylo možné. Zazněl proto na místě aspoň její vzkaz:

„Milí přátelé,

ač jsem daleko za vodou, což rozhodně nebyl můj plán, jsem v duch s vámi všemi, a jsem vděčná, že naše rodina není zapomenuta. Dnešní odhalení kamenů zmizelých je příležitost připomenout si hlubokou lidskou slušnost a odvahu svatohorského faráře Miklíka, který se snažil rodinu mého strýce Dr. Richarda Frankla zachránit tím, že je pokřtil. Jeho snaha nebyla úspěšná, rodina Franklova zahynula. Moje matka přežila stejně jako strýc Ota Kleiner, pro-tože sloužili v zahraniční české jednotce anglické armády. Přesto něco neuvěřitelně dobrého a slušného přežilo jak holocaust, tak komunistickou výchovu k závisti a nenávisti – my jsme tu dnes a vzpomínáme na oddanost místního lékaře svým sousedům a přátelství, které bylo silnější než strach. Dobříšští ztratili svoje židovské sousedy a přátele, ale síla paměti a sluš-nosti je asi mnohem větší než tisíciletý Reich, či komunistické přepisování dějin. Jsem vám všem velmi vděčná za tu naději, že slušnost je a bude dlouhodobě silnější než zlo. Doufám, že se brzy poznáme i osobně, a těším se na vás.“

Vzpomínkové akce s pokládáním kamenů zmizelých se v Dobříši účastnilo několik desítek lidí, včetně Zory Rysové, která s nápadem tohoto projektu přišla. Právě ona vypracovala jmenný seznam všech dobříšských Židů, kteří byli za druhé světové války povoláni do transportů v září a říjnu roku 1942, a také speciální mapu míst, kde bydleli.

Kameny zmizelých plánuje město Dobříš pokládat i dále. „Položením prvních třech kamenů rodiny lékaře Frankla pokládáme za zahájení tradice. Chceme tak připomenout obyvatele, kteří ze dne na den náhle zmizeli z našeho města a většinou nikde nemají ani označený vlastní hrob. Pro nás všechny je důležité si toto připomínat,“ dodala na závěr Jitka Urbanová.

video: archiv města Dobříš

 

Komentáře