Projekty obecního bydlení budou z rozpočtu kraje podpořeny poprvé v historii

ilustrační foto

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Dostupné bydlení je stále větším problémem, zejména pro mladé lidi. Velmi vysoké ceny bytů a nájmů jsou nejen v Praze, ale také ve velké části Středočeského kraje. Vedení Středočeského kraje se rozhodlo podpořit dostupné obecní bydlení a založit pro tento účel dotační titul, v němž bude pro začátek k dispozici celkem 20 milionů korun.

„Jsem velmi rád, že se nám Středočeský fond na podporu obecního bydlení podařilo připravit. Chceme obce a města motivovat, aby stavěly dostupné obecní byty a pomohly tak zejména mladým rodinám při řešení jejich bytových potřeb za přijatelné nájemné,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Definitivní slovo budou mít ještě zastupitelé kraje na svém jednání 29. března 2021.

Jak dále Věslav Michalik upřesnil, finanční podpora kraje bude administrována jako dar. Termín pro podávání žádostí byl stanoven podle nastavených pravidel, která budou zveřejněna na úřední desce od 9. 4. 2021 do 17. 12., už od 3. 5. 2021 do 17. 12. 2021. Finanční pomoc kraje půjde na projekty v následujících dvou oblastech:

Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace; sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení,

Pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru; dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

„Maximální výše požadovaného a poskytovaného daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch nově budovaných bytů, přičemž musí být splněna podmínka minimální spoluúčasti žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,“ dodal náměstek Věslav Michalik.

 

 

Komentáře