Projekt vězeňské služby a policie vězeňské služby zaměřený na drogovou prevenci u dětí chystá své rozšíření

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM  – Společný projekt Vězeňské služby ČR a Policie ČR zaměřený na drogovou prevenci s názvem „Kam chceš dojít?“, který uskutečnil v minulém školním roce svou pilotní část na Příbramsku, byl vyhodnocený jako úspěšný a potřebný. Na základě kladných ohlasů, a právě potřebnosti působit na cílovou skupinu, v tomto případě na žáky 8. a 9. tříd základních škol, je plánováno jeho rozšíření do dalších částí Středočeského kraje.

Jednání o rozšíření do dalších částí kraje ve Věznici Příbram se účastnili ředitelé Územních odborů Policie ČR z Rakovníka, Nymburka, Kladna a Příbram. Vězeňskou službu zastupovali ředitelé věznic – Oráčov, Vinařice, Jiřice a Příbram.

„Ředitel Věznice Příbram na setkání zdůraznil, že vedení obou ozbrojených sborů vidí ve společném projektu policie i vězeňské služby velký potenciál v boji se závislostmi na návykových látkách, které bohužel začínají již u dětí staršího školního věku. Přislíbil zároveň participujícím složkám pomoc ze strany Věznice Příbram při zahájení projektu v jejich regionech tak, aby bylo dosaženo sledovaného účelu,“ uvedl tiskový mluvčí příbramské věznice Vladimír Rampas.

Ředitel příbramské police, která je spoluautorem tohoto projektu, na tomto setkání uvedl, že jedním ze zajímavých prvků v rámci projektu byla i skutečnost, že byly dětem poskytnuty i dopisy od odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou, která se tak stala další organizační jednotkou Vězeňské služby ČR, která se do projektu zapojila. „Tím, že děti obdržely i životní příběhy vězněných žen, byla otevřena otázka závislostí a trestné činnosti nejen u mužů a chlapců, ale i žen a dívek. Tento element projekt významně rozšířil,“ doplnil Rampas.

V rámci prezentací ze strany příbramských policistů a pracovníků příbramské věznice, kteří se podíleli na projektu v jeho dosavadní části, byla představena společná a netradiční forma prevence kriminality spočívající v kombinaci následujícího výčtu aktivit:

  • Přednášková činnost specialistů Policie ČR a Vězeňské služby, kteří cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd seznámí s druhy omamných a psychotropních látek objevujících se na Příbramsku, jejich možné mutace, se způsoby a aktuálními trendy nabízení těchto látek tzv. prvouživatelům, dále varují před riziky spojenými s nabízením, experimentováním či zneužíváním drog, informují o vztahu zneužívání drog k dalším druhům kriminality, o trestně-právních následcích a trestně-právní odpovědnosti, která vzniká 15. rokem života.
  • V rámci druhé přednášky se děti dozví o režimu ve věznicích, jaký je účel výkonu trestu, ale také, že se někteří lidé pokouší v balíčcích pašovat drogy za zdi věznic.
  • Zapojení vybraných odsouzených k sepsání dopisu, jehož obsahem je popsání jejich životní cesty vedoucí přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody, tato činnost souvisí s jejich procesem resocializace. Součástí dopisu je i zaujetí postoje odsouzeného ke spáchaným skutkům a možné „poselství“ pro čtenáře, včetně důležitosti osobní svobody,
  • Začlenění preventivního programu do hodin výchovy k občanství, kde děti s dopisy od odsouzených pracují. Jde o to, ukázat jim nejzazší dopad zneužívání drog, poučení se z chyb jiných,
  • Aktivní zapojení žáků ve formě vypracování otázek na odsouzeného, pracovníky policie nebo věznice.
  • Zodpovězení dotazů odsouzeným prostřednictvím předtočeného videa. Jedná se o bezpečné kontaktování cílové skupiny se skutečnými osobami, které byly odsouzeny za drogovou kriminalitu. V rámci projektu je respektována ochrana osobních údajů a zachována anonymita.
  • Umožnění prohlídky vězeňského zařízení žákům zapojených do projektu.

Reportáž o spuštění projektu letos v dubnu:

Komentáře