Příbramští studenti fyziky vyrazili na Vrabce do Prahy

Studenti Gymnázia pod Svatou Horou na exkurzi na ČVUT v Praze. Foto: archiv školy

PŘÍBRAM/PRAHA – Studenti Gymnázia pod Svatou Horou se v rámci doplnění studia fyziky v maturitním ročníku zúčastnili exkurze na Katedru jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

 „Prohlédli jsme si provoz školního reaktoru VR – 1 Vrabec, který je v rámci střední Evropy unikátní výukovou pomůckou pro výcvik studentů a specialistů z jaderných oborů, a v rámci spolupráce zde získávají praxi nejen studenti vysokých škol České republiky, ale i z dalších zemí Evropy a také z Asie, z Ameriky a Afriky,“ konstatovala fyzikářka Eva Kratochvílová ze svatohorského gymnázia s tím, že kromě toho se na katedře provádí také celá řada výzkumných projektů.

Studenti se podívali přímo do blízkosti jaderného reaktoru a měli možnost se podívat dovnitř. V bazénu pod nimi vznikají, zanikají, zpomalují se a rozbíjejí jádra uranu desetitisíce neutronů za sekundu. K tomu všemu zde z produktů štěpné reakce poletují částice alfa, beta, gama spolu s fotony Čerenkovova záření. Radiace venku je však menší než přirozené pozadí, téměř vše pohlcuje demineralizovaná voda. „V rámci bezpečnosti jsme však byli vybaveni dozimetry a před výstupem pečlivě zkontrolováni,“ dodala Eva Kratochvílová.  Ve velínu jim pak operátor společně s výkladem předvedl automatické i ruční řízení reaktoru pomocí vysouvání a zasouvání regulačních tyčí.

Komentáře