Příbram hledá firmu pro opravu Prokopské ulice

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – V letošním roce by se měla uskutečnit oprava Prokopské ulice na Březových Horách. V současné době je vypsána veřejná zakázka na stavební práce.

Rekonstrukce Prokopské ulice má město vyjít podle projektové dokumentace na 36 milionů korun bez DPH. „Tuto velmi důležitou zakázku soutěžíme prostřednictvím Dynamického nákupního systému na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací. Zavedení systému se nám osvědčuje v několika oblastech, zakázky jsou soutěženy rychleji a mnohdy také výhodněji,“ vysvětluje starosta Jan Konvalinka.

V ulici dojde k obnově kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek, vybudování plynovodu, výměně veřejného osvětlení, vybudování polozapuštěných kontejnerů na komunální odpad a likvidaci starého horkovodu.  Opravovat se bude komunikace a chodníky, které mají získat svoji původní historickou podobu. Kamenné obruby a kostky budou znovu použity k pokládce.

„Při realizaci je třeba dbát na to, aby nedocházelo k zásadnímu omezení obslužnosti lokality, aby byl zajištěn přístup vozidel IZS či svoz TKO. Důraz je také kladený na opatření k omezení prašnosti, hlučnosti a vibrací v průběhu stavby. Zakázku chceme realizovat s maximální citlivostí vůči březohorským občanům,“ dodal Konvalinka.

Komentáře