Práce na mostě u Dolejší Obory jdou podle plánu

Foto: ŘSD

PŘÍBRAM – V polovině června Ředitelství silnic a dálnic předalo staveniště opravy mostu u Dolejší Obory zhotoviteli společnost N+N.  Na mostě ŘSD už zajistilo přeložku horkovodu a zbouralo nosnou konstrukci a horní část opěr.

„Po druhé části mostu je zachován jednosměrný provoz směrem z Plzeňské ulice k okružní křižovatce. V nejbližší době nás čeká bourání dna a demontáž dlažby a po jeho úklid navezení materiálů pro betonování tedy armatury a bednění. Budeme vrtat a vlepovat trny pro rozšíření obou opěrných zdí mostu. Práce zatím probíhají podle schváleného harmonogramu bez výraznějších problémů,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Práce by měly být dokončené do listopadu letošního roku.

Komentáře