Po dvou letech se Mezinárodní den archivů nebude slavit online

Státní okresní archiv Příbram

PŘÍBRAM – Mezinárodní den archivů připadá v kalendáři na 9. června. Uvedené datum bylo vybráno Mezinárodní archivní radou jako den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro společnost.

Archivy v tento den zvou všechny zájemce k návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly jim své historické bohatství uložené v písemnostech a konečně představily široké možnosti využívání archiválií.

„Poslední dva roky jsme slavili Mezinárodní den archivů online, ale letos se opět všichni zájemci o historii a archiválie mohou opět sejít přímo v archivu,“ zve do budovy Státního okresního archivu v Příbrami v Příbrami jeho ředitelka Věra Smolová. Jeho brány se pro veřejnost otevřeou ve čtvrtek 9. června od 9 hodin do 19 hodin. Pro zájemce jeho pracovníci připravili Den otevřených dveří na téma „I ve válce se musí žít“ a pd půl šesté večer pak přednášku Věry Smolové „Maková Hora – mýty a fakta“. „Velice se těšíme na společné setkání v příbramském archivu,“ dodává příbramská archivářka Kateřina Jobeková Habrová.

Archiv návštěvníkům nabídne připoměnutí I. světové války a jejích důsledků pro tehdejší každodenní život a také výstavu o československých legionářích.

Hlavními cíly Mezinárodního dne archivů je zvyšovat povědomí široké veřejnosti o důležitosti archiválií a archivů, neboť archivy svým posláním zajišťují právní jistotu společnosti trvale uloženou v dokumentech. Dále rozšižovat povědomí u výhodách spisové služby nebo jiné institucionalizované správy dokumentů, neboť řádná péče o dokumenty může přispívat ke kvalitnímu výkonu jakékoli organizace, zvyšovat povědomí veřejného i komerčního sektoru o potřebnosti trvalé ochrany archivů a o nezbytném zajištění jejich přístupnosti a v neposlední řadě zpřístupňovat široké veřejnosti výjimečné a historicky vzácné archiválie uchovávané v archivech.

Komentáře