Pět desítek majitelů psů dluží poplatek za loňský rok

PŘÍBRAM – Město eviduje ke konci loňského roku 2 713 majitelů psů. Padesát jedna z nich ale loni poplatek za něj městu ještě neuhradila. Evidovaných pejskařů v Příbrami nepatrně ubývá. V roce 2015 jich bylo přihlášených 2 763.

Přihlášku k poplatku za psa vyplní každý držitel přímo na odboru ekonomickém Městského úřadu Příbram, kde pro něj dostane identifikační známku. Pes se přihlašuje do 15 dnů od nabytí a dosažení 3 měsíců stáří psa. Tím je splněna oznamovací povinnost podle městské vyhlášky. Poplatková povinnost začíná následující měsíc po přihlášení, pokud je pes starší 3 měsíců. Na psy do 3 měsíců se poplatková povinnost nevztahuje.

Za svého hlídače platí majitel roční poplatek podle sazebníku městského úřadu. Lidé žijící v rodinných domcích přímo v Příbrami platí za první zvíře 500 korun a za každé další 900 Kč. Majitelé psů bydlící v rodinných domech v osadách v okolí Příbrami (Orlov, Žežice, Brod apod.) platí 200 korun za prvního psa a za dalšího 500. Důchodce, invalidy nebo lidi pobírající vdovský nebo vdovecký důchod vyjde první pejsek ročně sto korun a každý další stojí o dvě stě korun víc. Pokud chcete mít psa v bytovém domě, vyjde vás první na 900 Kč a další pak na 1 350 korun. Stejně platí za psy i právnické osoby.  Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března každého roku.

K registraci psa potřebujete občanský průkaz, očkovací průkaz psa, v případě, že má pes čip, tak doložit doklad o čipu nebo pas.  Důchodce musí doložit důchodový výměr.

Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc. Tuto skutečnost musí poplatník nejpozději do 15 dnů ústně nebo písemně do protokolu oznámit správci poplatku. Současně musí být vrácena psí známka. Všechny úkony spojené s registrací nebo odhlášením psa můžete vyřídit na městském úřadě v Příbrami naproti Sokolovně v 1. patře.

Plné znění vyhlášky a další informace najdete přímo na webu města Příbram.

Komentáře