Od začátku května je možná plavba plavidel přes hráze Slapy a Orlík

Lodní výtah na Orlické přehradě prošel už jednou modernizací v roce 2012.

PŘÍBRAMSKO – Od začátku května je opět možné převážení plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík. Ovšem provoz je zatím kvůli koronaviru v omezeném režimu. Cílem je umožnit i zahájení plavební sezony. Je také obnoveno proplavovaní přes plavební komory Štěchovice a Kamýk nad Vltavou.

Při převážení lodí přes hráz Orlické přehrady bude již využita o 12 metrů prodloužená nová kolejová dráha v horní vodě, vybudovaná v rámci první fáze rekonstrukce a technologické modernizace lodního výtahu. „Převoz plavidel bude možný pouze na objednání a pouze za splnění zveřejněných Podmínek přepravy. Důrazně tedy žádáme vůdce plavidel, aby dodržovali veškerá zveřejněná pravidla, za kterých je možné převážení plavidel přes Slapy a Orlík uskutečnit, a to v zájmu zajištění bezpečného převozu plavidel a preventivní ochrany zdraví všech zúčastněných,“ říká generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Stavba prodloužení lodního výtahu na Orlické přehradě.

Lodní výtah na hrázi přehrady Orlík bude v květnu v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně jeden den předem. Objednání se provádí telefonicky na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy na tel. č. +420 257 329 425 v době od 8 do 16 hodin v pracovních dnech a v době od 7 do 11 hodin v sobotu, neděli a ve státní svátky. Pro převoz lodí na vodním díle Slapy v květnu platí stejná opatření, pouze objednání se provádí na tel. č. +420 257 329 425.

Od 17. dubna jsou tak na Vltavské vodní cestě v provozu všechny ostatní plavební komory, aktuálně s výjimkou Kořenska, kde není zajištěna požadovaná plavební hloubka. Rozpis termínů převážení plavidel přes Slapy a Orlík a podmínky přepravy jsou zveřejněny na: www.pvl.cz

Co dalšího v následujících letech čeká Orlickou přehradu se můžete podívat v naší reportáži z konce loňského roku:

Komentáře