Od srpna bude odběr vybraných druhů odpadu zpoplatněn

PŘÍBRAM – Od roku 2015 funguje v Příbrami sběrný dvůr, který je umístěn v lokalitě Za Balonkou. Sběrný dvůr slouží občanům města k ukládání odpadů, které nepatří nebo se nevejdou do běžných kontejnerů ve městě. Služeb sběrného dvora stále ve větší míře zneužívají podnikatelské subjekty či občané okolních obcí, proto dochází k zavedení poplatků za uložení odpadu.

S účinností od 1. srpna 2020 dojde ke zpoplatnění odběru vybraných druhů odpadu ve sběrném dvoře. „Stále častěji se pracovníci sběrného dvora setkávají s tím, že je zde odkládán odpad od podnikatelských subjektů, které místo aby platily za skládkování na deponiích, vozí odpad ve velkém množství právě do sběrného dvora, přičemž se velmi často prokazují doklady svých známých, občanů města Příbram. Podobnou zkušenost máme také s občany okolních obcí, kde sběrné dvory nefungují. Na tento způsob skládkování doplácí občané města, kterým má sběrný dvůr primárně sloužit. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zpoplatnění vybraných druhů odpadů, přičemž ceny jsou nastaveny tak, aby zásadním způsobem nezatěžovaly kapsy občanů, kteří odevzdávají obvyklé množství odpadu,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Zpoplatněné odpady: nebezpečný odpad 8 Kč/kg, dřevo (nábytek, dveře apod.) 0,60 Kč/kg, objemný odpad 1,50 Kč/kg, pneumatiky na osobní automobil 50 Kč/ks, pneumatiky na nákladní automobil 100 Kč/ks, pneumatiky na traktor 200 Kč/ks, u stavebního a demoličního odpadu je cena 1 Kč/kg. U posledně jmenovaného odpadu došlo ke zpoplatnění již v roce 2018.

Příbram není jediným městem, které zpoplatňuje odběr vybraných druhů odpadů ve sběrném dvoře. Dalšími městy, kde je částečně nebo úplně zpoplatněno uložení odpadu jsou například Kralupy nad Vltavou, Jičín, Turnov, Sokolov, Zlín či Praha.

Poplatek za uložení výše uvedeného odpadu bude možné uhradit v areálu sběrného dvora platební kartou, převodem z účtu nebo složenkou, případně v hotovosti na pokladně Technických služeb města Příbrami, p. o.

Sběrný dvůr je v provozu ve všední dny v čase od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.

zdroj a foto: Město Příbram

Komentáře