Nizozemský velvyslanec byl nadšený z projektu Pěšky do školy v Dobříši

Zleva: Starosta Dobříše Pavel Svoboda, místostarosta Tomáš Vokurka a nizozemský velvyslanec Daan Huisinga. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Město zahájilo pilotní projekt Pěšky do školy, který má za cíl zvýšit bezpečnost dětí a chodců pohybujících se v ranní špičce na hlavní ulici v blízkosti dobříšských škol. Projekt získal podporu nizozemského velvyslance Daana Huisingy, který je známý svou podporou městské mobility. Velvyslanec navštívil město a v úterý 25. dubna si prohlédl průběh projektu společně se zástupci vedení města.

Na náměstí Komenského před dobříšskými školami se Daan Huisinga setkal s dobříšským starostou Pavlem Svobodou a místostarostkou Jindřiškou Rombou. Příjemná atmosféra, hrající si děti před školou a množství žáků a studentů přicházejících ke školám pěšky, to vše dohromady holandského velvyslance nadchlo. „Máme za sebou první dny projektu Pěšky do školy, a mne velice potěšilo, že vše probíhá relativně hladce. Žádné velké kolony ani zmatky se netvoří. Nezastírám pár nedostatků, které se za chodu vyskytly. Ty jsme dokázali vzájemnou komunikací promptně a operativně vyřešit. Černé scénáře se nepotvrdily. Doprava kolem škol nekolabuje a děti přicházejí na vyučování včas,“ uvedla dobříšská místostarostka Jindřiška Romba.

Poté holandský velvyslanec navštívil 2. základní školu Dobříš, kde mluvil o městské mobilitě v Nizozemí. Odpovídal i na zvídavé otázky, třeba jak moc se v Holandsku kradou kola či proč tam cyklisté nenosí helmu. Řeč přišla ale také na porovnání systémů veřejné dopravy či nizozemské zkušenosti s dostupností měkkých drog. Žáci si na závěr mohli vyzkoušet test, který dělají nizozemské děti ve věku 11 let, aby získaly zkoušku z cyklistických znalostí a dovedností a mohli se na kole pohybovat bez doprovodu rodičů.

Velvyslanec Huisinga navštívil také studenty dobříšského Gymnázia Karla Čapka, kde se opět řešila městská doprava. Pan velvyslanec si také vyzkoušel test cyklistických znalostí a dovedností.

Daan Huisinga si prohlédl také zámek Dobříš, kde se setkal přímo s majiteli zámku. Absolvoval také exkurzi v továrně Van Leeuwen a následně navštívil Památník Karla Čapka ve Staré Huti. K přesouvání mezi jednotlivými místy použil svůj oblíbený dorpavní prostředek – jízdní kolo.

 

Projekt Pěšky do školy v Dobříši poběží až do 12. května 2023, jak oznámilo město Dobříš. Před akcí proběhla anketa mezi žáky i veřejností, které se zúčastnilo celkem 982 občanů. Z ankety vyplývá, že podpora projektu mezi žáky činí 39 %, proti projektu je 15 %, zatímco 46 % žáků nemá zatím názor. U veřejnosti je podpora většinová: pro 56 %, proti 21 %, bez názoru 23 %.

„Jde o experiment, který následně vyhodnotíme s žáky, rodiči i obyvateli této lokality a rozhodneme jak dál. Akce hned v prvních dnech pomohla rozproudit veřejnou diskusi o dalších potřebných změnách. Mezi ně patří vybudování krytých stojanů pro kola v těsné blízkosti škol či doplnění dopravního značení, ale také úvahy o dalším omezení automobilové dopravy v blízkosti škol. Mám velkou radost, jak k probíhající akci přistoupili nejen děti, rodiče a obyvatelé dotčených ulic, ale i řidiči zásobování či prodavačky v přilehlých obchodech,“ říká starosta města Dobříš Pavel Svoboda.

Komentáře