Nemáte občanku a chcete volit? Na úřádě vám ji vystaví

Příbramská radnice.

PŘÍBRAM – Ve dnech voleb do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019 zajištěna služba na městském úřadu za účelem vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, s platností na jeden měsíc, v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram.

V pátek to bude v době od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin v kanceláři na adrese ul. gen. Tesaříka 19, naproti Sokolovně, 1. patro – odd. občanských průkazů a cestovních dokladů tel. 318 402 587 a odd. evidence obyvatel – ohlašovna – tel. 318 402 584.

K žádosti je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení, poškození nebo skončení platnosti občanského průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan 2 současné fotografie, rodný list nebo platný řidičský průkaz (při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100 Kč). Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek 24. května nejpozději do 21.30 hodin a v sobotu 25. května do 13.30 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Komentáře