Námitky k jízdním řádům mohou podávat cestující do března

PŘÍBRAM – Stav a úroveň městské hromadné dopravy je už delší dobu terčem kritiky ze strany cestujících. Na jejich rozhořčené dotazy často odpovídá jak vedoucí odboru dopravy, tak i sám starosta Jindřich Vařeka. Většinou jde o zastaralý vozový park provozovatele MHD firmy Arriva, nyní se k tomu ještě přidala změna jízdních řádů. K té došlo začátkem prosince.

Několik týdnů platné jízdní řády městské hromadné dopravy v Příbrami doznají pravděpodobně ještě drobné změny v závislosti na zkušenostech z provozu a také na vyjádření cestující veřejnosti. „Lidé mohou zasílat své připomínky na adresu Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram, a to do 1. března tohoto roku. Po vyhodnocení všech připomínek budou zapracovány případné změny a budou schváleny jízdní řády v definitivní podobě,“ uvedla tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Desátého prosince minulého roku došlo ke změně jízdních řádů, a to v rámci II. etapy optimalizace provozu příbramské městské hromadné dopravy. Optimalizace je součástí přípravy výběrového řízení na nového přepravce. Jako jeden z podkladů pro zpracování změn jízdních řádů byly využity údaje z elektronického systému evidence provozu MHD Příbram, uskutečnilo se sčítání přímo v provozu a proběhl také průzkum mezi občany města. Změny v jízdních řádech spočívaly zejména ve snížení počtu málo vytížených spojů jednotlivých linek. Z tohoto důvodu se v některých případech mohly prodloužit intervaly mezi jednotlivými spoji.

„Podstatné změny zaznamenaly zejména linky č. 1 a 2, u kterých došlo k částečnému zkrácení trasy některých spojů. Na lince 1A končí část spojů na Nové Hospodě a ne všechny zajíždějí k učilišti na Dubně. Podobně došlo k úpravě na lince č. 2A, kde byl snížen počet spojů obsluhujících zastávku v komerční zóně na Zdaboři. Část spojů se nyní nově otáčí na zastávce Žežická, resp. na kruhové křižovatce na Zdaboři,“ jmenuje hlavní změny, které část veřejnosti na webu města kritizuje Pavlína Svobodová.

Radniceo nyní přijímá připomínky občanů, kteří se mohou k novým jízdním řádům vyjádřit do března letošního roku. Následně budou vyhodnoceny námitky cestujících i konkrétní poznatky z provozu. Teprve poté bude schválena definitivní podoba jízdních řádů, jako základní část zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nového provozovatele MHD Příbram.

Občané si mohou stáhnout platné jízdní řády na webu města (pribram.eu/zivot-vemeste/doprava-a-jizdni-rady.html) nebo si je vyzvednout v tištěné podobě v Informačním centru v Zámečku-Ernestinu či Senior Pointu.

Komentáře