Na radnici byla odhalena pamětní deska Janu Holickému, kterého před 75 lety umučili nacisté

PŘÍBRAM – Tragickou smrt funkci předsedy správní komise města Příbram, za 2. světové války nejvyššího představitele města, Jana Holického během období heydrichiády připomnělo odhalení pamětní desky ve foyeru hlavní budovy radnice. Během nacistických represí bylo na Příbramsku popraveno před 50 lidí.

Jan Holický, který pocházel z jižních Čech a v mládí studoval na Vysoké škole báňské právě v Příbrami, zastával nejvyšší městskou funkci, tedy post předsedy správní komise města, od roku 1941. „Podílel se mimo jiné na zvelebování veřejných prostranství. Svědčí o tom například dokument z 25. června 1941 o předláždění hlavního náměstí, kde je i vyfocen. V nelehké atmosféře nacistického teroru musel také vyřizovat i množství záležitostí pramenících z režimu hitlerovské okupační mašinérie jako byla například opatření při osobních prohlídkách obyvatel města po atentátu na Heydricha,“ připomněl v své řeči o životě Jana Holického ředitel hornického muzea Josef Velfl.

Tohoto významného občana města zatklo gestapo 15. července 1942 v rámci represí po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Nejprve ho věznili a vyslýchali v Táboře, odkud ho pak převezli do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl 4. listopadu 1942 umučen.

Nacisté Jana Holického zatkli na základě hlášení vedoucího místní blokové ústředny bezpečnostní služby (tzv. Sicherheitsdienst) Herberta Teufela. „Příznačné jméno – Herbert Čert, civilním povoláním ředitel německé školy v Příbrami. Nacisté Janu Holickému dávali za vinu jeho vlastenecké postoje, dále pak i to, že stojí v čele města, ve kterém byli předtím zatčeni a popraveni za údajné schvalování atentátu významní občané, se kterými úzce spolupracoval,“ podotkl během svého projevu Josef Velfl s tím, že po válce se Teufelovi podařilo uniknout trestu.

Odhalení pamětní desky Jana Holického se zúčastnily společně s vedením města i pravnučky a vnuk Jana Holického. O umístění pamětní desky ve foyer příbramské radnice požádal vedení města ředitel hornického muzea Josef Velfl.

Komentáře