Na příští víkend připravuje Příbram velkou úklidovou akci

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – I letos se Příbram zapojí do akcí ke Dni Země. Tento den připadá na 22. duben a slaví se od roku 1970. Jde o celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Příbram v letošním roce právě ke Dni Země připravuje úklidovou akci.

Příbram se dlouhodobě připojuje k akcím podporujícím životní prostředí. V letošním roce nebyla s ohledem na epidemiologická opatření zorganizována akce Ukliďme Česko. Jelikož je o tyto aktivity mezi dobrovolníky zájem, připravuje se víkendová akce právě ke Dni Země.

Pravidelný jarní úklid je v letošním roce naplánován na víkend 24.-25. dubna. „Město se letos rozhodlo uskutečnit pravidelný jarní úklid individuálním nebo rodinným způsobem. Na vytipovaných místech budou zřízeny jednoduché pytlomaty, kde si zájemci o úklid budou moci vyzvednout pytle, rukavice a získají základní instrukce ke sběru odpadů, jako jsou doporučené trasy či přímo místa úklidu,“ uvedl k připravované úklidové akci navazující na Den Země starosta Jan Konvalinka.

Foto: MěÚ Příbram

Pokud by se občané chtěli zúčastnit úklidu v jiných lokalitách, například v bezprostředním okolí svého bydliště, budou jim Odborem životního prostředí poskytnuty pytle a rukavice.

Zbývá otázka, kam se sebraným odpadem? Místa na odkládání pytlů s odpadem budou na vytipovaných trasách přímo u samotných pytlomatů a následně odvezeny pracovníky Technických služeb. V případě úklidu drobného nepořádku v jiných lokalitách se nebude odpad soustřeďovat na jedno místo, ale je možné jej dát do veřejných nádob na směsný, případně tříděný odpad nebo je možné odpad odvézt přímo do sběrného dvora, který je v sobotu otevřen od 8 do 13 hodin.

Pro bližší informace je možné kontaktovat Odbor životního prostředí, pana Marcela Strnada, tel. 318 402 476, 731 609 930.

Komentáře