Na pražském okruhu čekají řidiče i letos dopravní omezení

Foto: ŘSD

STŘEDNÍ ČECHY – Na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy) bude i v roce 2021 realizováno několik akcí, které budou mít více či méně vliv na plynulost dopravy. Úsek D0 mezi dálnicí D1 a D5 patří k dopravně nejvytíženějším v ČR. Denní intenzita provozu tam přesahuje 40 000 vozidel denně a z toho třetinu tvoří těžká nákladní doprava. A podobně je tomu i na opačném konci v Praze 9 na Černém mostě.

Hned počátkem nové stavební sezóny plánuje Ředistelství silnic a dálnic zahájit rekonstrukci mostu ev.č. D0-001..1 a D0-001..2 přes ulici Chlumeckou v Praze 9 na Černém Mostě. „V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a předrealizační přípravu směřujeme tak, abychom tuto stavbu zahájili ještě v průběhu dubna. Stavba, respektive demolice kompletních mostů, v každém jízdním pásu dálnice totiž stojí samostatný mostní objekt, omezí od jara do podzimu dopravu na D0, kde se předpokládá režim dopravy 0/2+2. Jezdit se tak bude v jednom jízdním pásu dvěma provizorními jízdními pruhy v každém směru jízdy. Demolice horní i spodní stavby mostu přinesou víkendové uzavírky i do ulice Chlumecké pod mostem a to v závislosti na postupu a organizaci práce na stavbě,“ prozradil Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.

Další akcí, která je plánovaná na začátek 2. čtvrtletí, je oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice. Práce, které nelze provést za běžného dopravního provozu, budou prováděny postupně v průběhu 7 víkendů v jednotlivých tunelových troubách obou tunelů při jejich úplném uzavření. V současné době je již znám zhotovitel sdružení firem Subterra + ELTODO, které zakázku vysoutěžilo za 176 899 920,-Kč bez DPH. Oba tunely společně s Radotínskou estakádou mezi nimi, patří na stávající dálnici D0 bezesporu ke klíčovým dopravním stavbám.

A právě na mostě mezi tunely bude pokračovat v rámci 2. etapy rekonstrukce AB povrchu vozovky a 7 mostních závěr. „Letos se bude pracovat v levém jízdním pásu ve směru od dálnice D5 k dálnici D1. V loňském roce, kdy se pracovalo v pravém jízdním pásu, způsobovala dopravní omezení spojená opravou nárazové tvorby kolon s nutností regulace vjezdů do tunelu. Letos lze očekávat obdobnou situaci,“ konstatoval Martin Buček s tím, že zZahájení opravy je plánováno na 2. čtvrtletí, a pokud vše půjde podle plánu, neměla by trvat déle než 30 dnů od zahájení prací.

Na úrovni obce Modletice a Herink připravuje ŘSD k realizaci výměnu obrusné vrstvy na mostech ev. č. D0-164..1,2 a D0-166..1,2, pod dálničním tělesem. Výměna se bude provádět postupně v obou pásech dálnice. „Rádi bychom rovněž zahájili revitalizaci cementobetonového krytu vozovky v km 23,2 – 26,0. Místně se jedná o úsek mezi MUK EXIT D5 a MUK EXIT D6. Oprava je plánovaná v pravém i levém jízdním pásu,“ říká Buček. V obou případech je předpokládané zahájením v průběhu 2. až 3. čtvrtletí dle postupu přípravy v předrealizační fázi.

Na základě vypracovaných hlukových studií by takémělo dojít rovněž na výstavbu protihlukové stěny na úrovni obce Ořech a na úrovni obce Jinočany (v levém jízdním pásu k D1), aby se tak zajistilo snížení hluku emitovaného provozem ve směru k obytné zástavbě. Výstavba PHS již reflektuje plánované rozšíření tohoto úseku D0 na 3 pruhové uspořádání. U Ořechu se tak bude jednat o kombinaci trvalé a mobilní stěny protihlukové stěny, u Jinočan se bude stavět pouze stěna mobilní. Z hlediska plánovaného omezení provozu v průběhu výstavby bude omezení u obce Ořech minimální /snížení rychlosti, na nezbytně nutnou dobu uzavření výjezdu z D0 směr Ořech/. Větší omezením provozu musí řidiči očekávat u Jinočan, kde bude v místě prací veden provoz 2 provizorními jízdními pruhy. V průběhu montáže stěny, po dobu asi 7 dnů, je plánováno uzavření jízdního pásu směrem na Brno a převedení dopravy do protějšího jízdního pásu.

„Řidiči samozřejmě musí v průběhu roku počítat s prováděním běžné údržby AB povrchu vozovky, svodidel, zeleně, zařízení dopravní telematiky atd., která mohou v průběhu realizace dopravu krátkodobě omezit v místě či úseku dálnice. Tyto pracovní místa jsou vždy včas a náležitě značena,“ uzavírá Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

 

Komentáře