Na Orlíku jsou sinice, Slapy zatím drží

Vodní nádrž Slapy.

PŘÍBRAMSKO – Vysoké teploty a nízké stavy vody se začaly projevovat na kvalitě vody. Na přehradní nádrži Orlík se kvalita vody zhoršila ze stupně 1 na stupeň 3. Kvalita vody je zhoršená v důsledku vyššího obsahu sinic.

Jde o lokality Popelíky, Trhovky, Podskalí a Lavičky.  Pravděpodobnost  výskytu zdravotních problémů, ať už je to zvracení, nebo vyrážka  je mírně zvýšená, zejména u vnímavých jedinců.  Po koupání se doporučuje osprchovat nezávadnou vodou.

O něco lepší je zatím situace na nádrži Slapy. V Županovicích a nově i na Živohošti je kvalita vody vhodná ke koupání a vykazuje stupeň 2. Jedná se o víceméně o zhoršenou průhlednost. Dobrá kvalita vody zůstává na části přehrady Slapy v oblasti Měřín, Nová Rabyně,  Nová Živohošť a Ždáň, i když i tady lze očekávat postupné zhoršení.

Komentáře