Může začít revitalizace rybníků Kopáčov a Pecovák v Jincích

Foto: ÚZSVM Příbram

JINCE – Úřad zstupování státu ve věcech majetkových v Příbrami prodal dva pozemky v údolní nivě říčky Litavky v Jincích. Ty jsou součástí vodního díla, jež městys Jince plánuje zrevitalizovat.

Oba pozemky přešly do vlastnictví státu na základě konfiskace majetku po druhé světové válce. První z nich o rozloze 2 211 m2 je součástí Kopáčovského rybníka a je ve vlastnictví městysu. Druhý z pozemků o rozloze 33 m2 se nachází u hráze rybníka Pecovák a zároveň slouží i jako přístup k nedalekým rodinným domům. V minulosti Kopáčovský rybník sloužil jako retence vody pro mlýn v Jincích a Pecovák zase poskytoval zdroj technologické vody pro původní objekt zpracovávající železo, situovaný pod hrází.

O pozemky projevil zájem městys, který plánuje oba dva rybníky s pomocí dotací z evropských fondů zrevitalizovat. Jednou z podmínek přímého prodeje těchto pozemků bylo doložení vlastnictví staveb rybníků. Po dodání náležitých dokumentů byl přímý prodej schválen a po zaplacení částky 239 500 Kč byly pozemky předány do vlastnictví městysu.

Komentáře