Městské lesy zvou na víkendovou procházku

foto: Městské lesy Příbram

PŘÍBRAM – Městské lesy zvou návštěvníky k účasti na akci Den otevřených lesů, která se koná v sobotu 13. května. Tato procházka lesy nabídne návštěvníkům mnoho zajímavých informací o lese, jeho skladbě, zvěři i hospodaření.

František Chytka, jednatel společnosti Městské lesy Příbram, s. r. o., vysvětluje: „V rámci projektu Den otevřených lesů pořádáme společnou procházku v oblasti Skorotín. Připravena jsou celkem čtyři zastavení plná informací o lesním hospodaření.“

První zastavení se zaměří na mapy používané v lesnictví a každý účastník obdrží mapu s trasou akce. Druhé zastavení bude věnováno dřevinám a jejich poznávání. Zastavení třetí účastníky seznámí s mechanizací používanou v lese a poslední, čtvrté zastavení bude u obory s divokou zvěří, kde se bude mluvit o mysliveckém hospodařením v lese. Po procházce budou mít účastníci možnost posedět u ohně s opékáním špekáčků.

Městské lesy Příbram jsou na západní části vstupní bránou do Brdské vrchoviny a z východní části se návštěvník dostane do Středočeské pahorkatiny. Společnost se specializuje na odborné hospodaření v lesích na principu přírodě blízkého hospodaření. Při zachování produkce dřevní hmoty se zvyšuje význam ostatních funkcí lesa. Mění se dřevinná skladba ve prospěch původních druhů a zvyšuje se podíl přirozené obnovy lesa. Celkový roční přírůst na lesních porostech je vyšší než prováděná těžba a zásoby dřevní hmoty se zvyšují. Lesy mají také významnou rekreační funkci, kdy je umožněn volný vstup do všech koutů lesa.

Sraz účastníků akce bude v sobotu 13. května v 10 hodin na louce u Spáleného rybníka pod hájovnou Skorotín, odbočka vpravo před mostem na trase Příbram – Jince, za obcí Trhové Dušníky.

Komentáře