Město opravuje vodojem HUSA. I s technologií vyjde na více jak 18 miliónů

PŘÍBRAM – Od konce května je čilý stavební ruch vedle střední průmyslové školy v Příbrami. Tam je umístěn vodojem HUSA, který prochází svoji generální opravou.

Stavbu provádí společnost STALER s.r.o za vysoutěženou cenu 17,8 miliónů korun. V rámci této rekonstrukce dojde k opravě vnitřních prostor, teras, schodišť, podloubí, výměně akumulačních nádrží a odvětrání prostoru. Dále k nové k elektroinstalaci, hromosvodu a také zateplení a nové venkovní omítky a částečné technologie celé vodárny.

V polovině srpna pak ještě rada města schválila přímé zadání zakázky a to dokončení technologie vodojemu HUSA společnosti 1. SčV a.s. za nabídkovou cenu 663 267 Kč. Celková rekonstrukce, pokud v ní nedojde na nějaké vícepráce, se tak vyšplhá přes 18,4 miliónů korun.

O rekonstrukci se zmínil v radničním videu „Minutky z radnice“ i starosta města Jan Konvalinka. Jeho vyjádření zde:

Komentáře