Město hledá kurátora pro děti a mládež

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Ještě dva dny se zájemci mohou hlásit do výběrového řízení na obsazení pracovního místa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram pro činnost sociální pracovník/pracovnice – Kurátor/kurátorka pro děti a mládež.

Vybraného uchazeče čeká mimo jiné plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zajišťování sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin a s dětmi páchajícími přestupky. Dále pak výkon odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě, konzultační a poradenská činnost, spolupráce se soudy, policií, probační a mediační službou, sanace rodiny, práce v terénu.

Zájemci se mohou hlásit do 24. 11. 2016 do 14:00 hodin.

Komentáře