Marek Školoud, předseda Spolku Pražské ulice, ocenil vstřícný krok města k vyvážení odpadků z Pražské o víkendu

Pražská ulice.

PŘÍBRAM – V reakci na rostoucí potřeby a pohodlí občanů  v centru města se Spolek Pražské ulice vyjádřil k nedávným krokům městského vedení ohledně zlepšení správy odpadkových košů v Pražské ulici. Tento krok je výsledkem spolupráce mezi Spolkem, místostarostou Miroslavem Peterkou a Technickými službami.

Marek Školoud, předseda Spolku Pražské ulice, prohlásil: „Jsem rád, že jsme společně s panem místostarostou Peterkou a Technickými službami našli shodu a odpadkové koše se nyní vyvážejí i ráno v sobotu. Přispěje to větší čistotě na pěší zóně. Tímto panu místostarostovi děkuji.“

Tento krok směřuje k lepšímu životnímu prostředí a pohodlnějšímu nakupování v centru města. Radnice totiž vyhověla požadavku spolku a začala vyvážet v sobotu v ráno plné odpadkové koše, aby tak veřejnost nemusela chodit nakupovat mezi plnými koši, což bylo minimálně neestetické. Do budoucna město také plánuje úplnou výměnu odpadkových košů v Pražské ulici. Nové standardizované koše, navržené tak, aby usnadnily manipulaci a údržbu, by mohly být klíčem k efektivnímu zajištění čistoty a pohodlí občanů a návštěvníků města.

Mluví se také o částečné rekonstrukci Pražské ulice, v minulosti se starosta Jan Konvalinka k plánu vyjádřil s tím, že „Nechal jsem si zpracovat takovou pasportizaci problémů, které Pražská ulice má a chceme udělat její postupnou obnovu. To se bude týkat jak mobiliáře, tak i povrchu, který je na některých místech nestabilní.“

Komentáře