Krizový štáb nacvičoval evakuaci osob

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Správné fungování a součinnost složek IZS prověřilo letošní cvičení krizového štábu na téma „evakuace osob“ se simulovaným výbuchem, následným požárem bytového domu a nezbytností poskytnout pomoc postiženým osobám.  Konalo se 11. října.

Členy krizového štábu jsou představitelé vedení města, městského úřadu, tajemník krizového štábu, zástupci Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Podle charakteru mimořádné události jsou k jednání přizváváni zástupci dalších odborů městského úřadu, případně dalších složek integrovaného záchranného systému.

Foto: město Příbram

„V šest hodin byl nahlášen požár bytového domu, ve kterém se nacházelo zhruba padesát obyvatel. Zároveň byl k řešení situace svolán krizový štáb, který vedl starosta Jan Konvalinka. Přítomni byli členové vedení města, zástupci městského úřadu, městské policie a základních složek IZS. Zástupci jednotlivých složek postupně podávali hlášení o postupu likvidace požáru, evakuaci osob, zraněných osobách a jejich potřebách. Hlavním úkolem cvičení bylo prověřit možnosti města Příbram, jeho organizací a hasičského záchranného sboru pro evakuované, kteří zůstali bez přístřeší a neměli jiné možnosti, náhradní ubytování, stravování, zdravotnickou, případně finanční či další materiální pomoc,“ namodeloval situaci tajemník krizového štábu Emanuel Pavel.

Foto: město Příbram

Díky technice byli členové krizového štábu spojeni na místo mimořádné události přímo s velitelem zásahu, od kterého se dozvěděli, jak likvidace požáru, ošetření zraněných a péče o všechny evakuované pokračuje.

„Cvičení proběhlo bez závad, během několika desítek minut jsme měli přehled o celé situaci a také o tom, jakým způsobem bude o osoby zasažené požárem postaráno,“ dodal Emanuel Pavel.

Obdobná cvičení mají za úkol zjistit postupy a možnosti, jak může město spolupracovat s hasiči, policisty, záchranáři a dalšími složkami a organizacemi, kde může oběti případných neštěstí ubytovat, kdo se postará o jejich ošacení a stravu. „Obdobného cvičení jsem se účastnil poprvé. Doufám, že podobné situace jako byl tento modelový případ, kdy bylo v domě několik desítek osob, které musely být evakuovány, ošetřeny a následně převezeny do náhradních ubytovacích prostor, nebudeme muset řešit v reálu. Pokud by něco obdobného nastalo, víme, že jednotky IZS jsou připraveny, stejně jako pracovníci jednotlivých odborů města,“ zhodnotil cvičení starosta města Jan Konvalinka.

Foto: město Příbram

 

Komentáře