Kritickou havárii museli o víkendu řešit příbramští vodohospodáři

PŘÍBRAM – Havárie jednoho z hlavních přívodních řadů pitné vody málem ochromila dodávku vody v Příbrami. Horké chvilky zažili o tomto víkendu vodohospodáři 1. SčV, a.s., když v sobotu 22. září. v ranních hodinách došlo k poruše na jednom z hlavních přivaděčů pitné vody z úpravny vody Kozičín do Příbrami.

Havárie byla tak rozsáhlá, že každou vteřinu vytékalo více než sto litrů vody a hrozilo, že dojde k vyprázdnění vodojemu na úpravně vody Kozičín a tím i k přerušení dodávek vody na řadě míst v Příbrami. Poruchu se podařilo dohledat a poškozený řad odstavit z provozu doslova na poslední chvíli, kdy v zásobním vodojemu v Kozičíně zbývalo méně než půl metru vody. „Přesná příčina poruchy není známa, vyloučit ale nejde, že důvodem byl pohyb okolní půdy v okolí řeky Lítavky po prudkých deštích v noci na sobotu. Díky tomu došlo k prasknutí potrubí přivaděče profilu DN 300 nedaleko místa, kde přivaděč u brodu v lesoparku podchází Lítavku,“ uvedl Petr Vašek, technolog vody 1. SčV, a.s.

Výpadek dodávky vody z úpravny vody Kozičín do postižené časti města a souvisejících osad a obcí musel být nahrazen okamžitým zprovozněním záložní úpravny vody Hatě a nouzovým zásobením zasažené oblasti obráceným průtokem vody z vodojemu Hatě II. Muselo být také provedeno několik dalších opatření na vodovodní síti, díky kterým byla rychle zajištěna bezproblémová dodávka vody ve všech zasažených oblastech.

Dohledávání, oprava poruchy a nastavení nouzového režimu zásobování vedly, v několika lokalitách, ke krátkodobému výpadku dodávek vody a k jejímu přechodnému zažloutnutí, které způsobily uvolněné korozní produkty ze stěn potrubí. V porovnání s následky, ke kterým by došlo při celkovém přerušení dodávek vody, byly ale zaznamenané potíže nevýznamné. Opět se tak potvrdila obrovská výhoda a odolnost příbramského skupinového vodovodu, který má k dispozici tři částečně zastupitelné úpravny vody umožňující zásobování města Příbram z různých směrů. Zároveň havárie prověřila připravenost vodohospodářů 1. SčV v případě vzniku krizové situace. Opravu porušeného potrubí přivaděče se podařilo provést ještě v sobotu večer. Následně byl porušený řad zavodňován a odvzdušňován a postupně uváděn do činnosti. Standardní provoz celého vodovodního systému ve všech zasažených oblastech se podařilo vodohospodářům obnovit ve středu 26. zaří.

Kristina Blaszczyková,

tisková mluvčí 1. SčV, a.s

Komentáře