Kdy ulehčí jihovýchodní obchvat dopravě v Příbrami?

Kruhový objezd u Dolejší Obory.

Příspěvek se nemusí shodovat s názory redakce.

Doslechl jsem se, že se plánuje výstavba jihovýchodního obchvatu Příbramě, který má pomoci přehuštěné dopravě v centru města. Tato stavba je běh na dlouhou trať a ještě dlouho nebude viditelný její přínos pro obyvatele Příbrami. Naopak dílčí zvýšení kapacity vnitroměstských komunikací může být cestou ke zlepšení dopravy ve městě.

Nejkritičtějším místem ve městě v tuto chvíli vidím rondel. Kruhovou křižovatku ulic Evropská, Plzeňská, Čs. Armády, Husova a Obecnická. Na této křižovatce se denně tvoří dlouhé kolony téměř ze všech směrů. Ranní a odpolední špička je hra nervů každého řidiče a kdo nemusí, snaží se v tuto dobu této křižovatce vyhnout a volí jinou trasu pro svou jízdu. Křižovatka je vybudována jako kapacitní dvoupruhová. Bohužel svou konstrukcí příliš neumožňuje využívat vnitřní pruh a počet vozidel, které jedou vnitřním pruhem je ve srovnání s vozidly jedoucími vnějším pruhem zanedbatelný. Jednoduchými stavebními úpravami, dodáním jízdních pruhů na vjezdu a výjezdu z křižovatky a použitím vnějšího pruhu pouze pro první odbočení by došlo k výraznému zvýšení plynulosti provozu na této křižovatce, což by vedlo ke zvýšení plynulosti při vjezdu a výjezdu z křižovatky a navíc zvýšilo i bezpečnost provozu. Takovouto investici je možné pořídit v řádu milionů korun a může výrazně pomoci plynulosti provozu ve městě.

Bylo by ještě spousta námětů pro zlepšení dopravní situace ve městě. Bohužel současní představitelé města dávají přednost úsporám před smysluplnými investicemi do budování infrastruktury. Důkazem je úspora téměř 100 mil. korun v městském rozpočtu za poslední 2 roky. V této oblasti nelze očekávat jejich zvýšenou aktivitu ani v budoucnu, protože velké množství investičních peněz bude použito na splácení úvěru, který si stávající rada plánuje vzít na velkorysou rekonstrukci Aquaparku.

Ing. Petr Magera

Komentáře