Kácením stromů začala revitalizace Čekalíkovského rybníka

PŘÍBRAM – V těchto dnech se začalo v rámci revitalizace Čekalíkovského rybníka s kácením stromů. Pokáceno bude 45 vesměs uschlých, bakterií napadených olší na hrázi rybníka spolu s přestárlými topoly a dalšími dřevinami, které se zde nacházejí.

Zároveň bude provedena výsadba nových stromů, keřů a rostlin dle projektu, se kterým se město chystá uspět v žádosti o dotaci. Pozemky v okolí rybníka město odkoupelo od soukromých vlastníků, aby bylo možné z tohoto zanedbaného a nebezpečného prostoru vytvořit kout v náruči přírody určený pro chvíle klidu a relaxaci. V rámci projektu dojde také k vyčištění rybníka a parkové úpravě celého okolí, které se stane součástí zelené páteře města.

Čekalíkovský rybník (možná ho znáte pod názvem Malá Kaňka)

„Čekalíkovský rybník bude takovým protikladem k Nováku. Zatímco Novák je místo spíše pro aktivní odpočinek, Čekalíkovský rybník bude vyloženě relaxační zónou s lavičkami a klidnou atmosférou. Prostor chceme navíc vést jako připomínku společné historie s městem Valle di Ledro,“ již dříve uvedl Jan Konvalinka, starosta Příbrami.

V letoším roce je v rozpočtu plánováno na tuto akci proinvestovat celkem 6 miliónů. Na jeden milion má vyjít zpracování projektové dokumentace. Dalších pět miliónů se má investovat na vyčištění nádrže, úpravě přítoku a odtoku tak, aby voda z nedalekého rybníka Kaňka netekla rovnou do Příbramského potoka, ale právě přes Čekalíkovský rybník. Tím se zajistí nejen čištění rybníku, ale i lepší podmínky pro jeho faunu a flóru.

Se samotnou úpravou okolí rybníka a dokončením celé revitalizace je pak počítáno až v roce 2021.

 

 

Komentáře