Jinečtí dělostřelci trénují palebnou baterii aktivních záložníků

JINCE – Až do neděle 9. června trvá u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích pravidelné dvoutýdenní cvičení palebné baterie aktivní záložníků. Účastní se jich celkem 41. Součástí jsou kurzy pro velitele a obsluhy samohybných děl, kurz pro vojenské řidiče samohybných děl a vlastní cvičení ke sladění vyškolených obsluh a dalších dělostřeleckých specialistů.

Vojáci se zdokonalují ve střelbě z ručních zbraní a hodu ručním granátem. Poprvé si mají možnost vyzkoušet střelby z protiletadlového kulometu a část vojáků projde intenzivním blokem speciální tělesné přípravy. Cvičení řídí náčelník bojové přípravy pluku mjr. Roman Buldra.

„Cvičení našich aktivních záloh je příležitostí k získání vyškolených specialistů dělostřeleckých odborností, kteří budou v budoucnu schopni doplnit své profesionální kolegy při plnění výcvikových i bojových úkolů. Dělostřelečtí záložníci se bojových střeleb zúčastní vůbec poprvé,“ řekl mjr. Roman Buldra.

K nejzkušenějším příslušníkům baterie patří rotný Štěpán Chovanec, který v loňském roce absolvoval kurz obsluh 152 mm samohybných houfnic a v současné době se účastní kurzu velitelů děl.

„Výcvik u dělostřelců je náročný především v začátku, kdy je nutné vstřebat velké množství teoretických informací, brzy se však teorie propojí s praxí. Jde o zajímavou a komplexní oblast, jejíž zvládnutí je pro mě a mou osádku výzvou, kterou se nám však daří úspěšně plnit,“ konstatoval rotný Chovanec.

V loňském roce splnili kurz obsluh všichni jeho účastníci. Dělostřelci věří, že stejné úspěšnosti dosáhnou i v letošním roce a tím získají celou palebnou četu odborně vyškolených specialistů.

Foto a text: kpt. Martin Sůva,VÚ Jince

 

Komentáře