Ivan Šedivý opustil na protest včerejší zasedání zastupitelstva

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Ani poslední letošní zasedání městského zastupitelstva se neobešlo bez několika emotivních výstupů. Vášnivá diskuze se čekala u dvou bodů programu – projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2017 a u schvalování vstupu města do Destinační společnosti Brdy. K velkému překvapení přítomných se ale bodem sváru stal už první bod programu.

Důvodem bylo, že podle zastupitele za ODS Ivana Šedivého, starosta způsobem, kterým zasedání vede, porušuje jednací řád. Příbramský starosta Jindřich Vařeka totiž po schválení programu pro včerejší zasedání požádal přítomné zastupitele o vyjádření, zda jim raději vyhovuje, když někdo z nich položí na zasedání dotaz a on nechá tuto otázku ihned zodpovědět a pak pokračuje diskuze přihlášených zastupitelů, nebo by se raději vrátili ke způsobu, jakým se toto řešilo v minulosti, tedy tak, že nejdříve promluví všichni přihlášení do rozpravy k danému bodu a položené dotazy jednotlivých zastupitelů se zodpoví až po domluvení všech přihlášených.

Bohužel starosta zvolil pro tento svůj neformální dotaz zřejmě poněkud nešťastnou formu, která se ve výsledku otočila proti němu. Chtěl totiž o těchto dvou variantách nechat „hlasovat“, což ale prakticky nebylo možné, protože byl schválený program, ve kterém takový bod k jednání nebyl. Na druhou stranu s trochou dobré vůle a dávkou zdravého selského rozumu, se jeho gesto dalo pochopit a šlo mu na jeho dotaz odpovědět. Bohužel místo toho se tato situace změnila na poměrně vášnivou debatu o tom, jak má probíhat zasedání zastupitelstva. Kdyby Jindřich Vařeka svou žádost o dvou variantách odpovědí možná přednesl zastupitelům před oficiálním zahájením zasedání, mohla se celá diskuze vyvinout jinak. Přesto nakonec první variantu, tedy přímou odpověď po položení otázky, podpořilo 16 z 23 přítomných zastupitelů.

Tím, ale spor neuhasl, protože při projednávání třetího podbodu prvního jednacího bodu chtěl starosta projednat návrh na členy hodnotící komise na výběr projektanta na chystanou rekonstrukci příbramského bazénu, tím ale podle Ivana Šedivého opět porušil jednací řád a ten proto podle svých slov na protest opustil včerejší zasedání.

Komentáře