Foto, video: Město sčítá škody po průtrži mračen

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM  – Ve čtvrtek v noci se ani Příbrami nevyhnula bouřka, kterou doprovázel přívalový déšť. Od nočních hodin se pracuje na vyhledávání a odstraňování škod.

Bouře s přívalovými srážkami o vysokém momentálním úhrnu se nad městem přehnala ve čtvrtek 6. června. Nahromaděná voda vytvářela laguny, z nichž pak proudem odtékala. „Nejvíce zasaženy byly ulice Pivovarská, Pražská a Zahradnická, kde došlo k poškození dláždění a vyplavení podkladu. Jsou hlášeny výpadky elektrické energie, spadlé stromy a větve. Evidujeme množství hlášení občanů o škodách na objektech,“ řekla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Foto: město Příbram

Druhý den ráno svolal starosta města jednání zástupců zodpovědných orgánů a složek. „Byly zadány úkoly směřující k co nejrychlejšímu odstranění následků včerejších průtrží. Ulice Pražská bude zprůjezdněna během dnešního dopoledne. Ulice Pivovarská pak během dnešního dne. V ulici Zahradnické došlo k narušení hlubokých podkladových vrstev. Poškození tohoto rozsahu nejsme schopni opravit během krátké doby. Dojde pouze k zasypání vzniklých jam a následné úpravě povrchu tak, aby byl pochozí. Vozidlům nebude vjezd do Zahradnické ulice směrem z Pražské povolen. V nejbližší době pak specializovaná firma provede komplexní opravu komunikace,“ uvedl k největším škodám starosta Jan Konvalinka.

V pátek začal celkový úklid města, kdy jsou odstraňovány následky čtvrtečního deště a zjišťovány škody. „Prosíme občany o maximální součinnost a o respektování dočasných omezení. Starosta města děkuje zasahujícím složkám IZS i městské policii za profesionální zásah,“ dodala Eva Švehlová s tím, že sobotní Svatohorský Downtown tato událost neovlivní.

Malý rybník se vytvořil také na parkovišti u Kauflandu. Fotografie nám zaslal Tomáš Plíva.

Komentáře