Foto a Video: Skanzen Vysoký Chlumec má dvě nová stavení

Obytný dům z Řikova, foto. Středočeský kraj
VYSOKÝ CHLUMEC – Skanzen Vysoký Chlumec, Hornického muzeum Příbram, je nově bohatší o dvě dobové stavby. K devatenácti stávajícím unikátním stavbám a dalším drobným sakrálním objektům přibyla v letošním roce další dvě stavení, a sice hospodářské stavení z Mokřan a obytný dům z Řikova – tímto se koncepce završila a Skanzen Vysoký Chlumec je již kompletní.
 
 
Hospodářské stavení z Mokřan, foto. Středočeský kraj
Kolaudace objektů proběhne v příštím roce, první návštěvníci do jejich interiérů zavítají v letech 2022–2023 po dokončení tematických expozic. Vedoucí skanzenu Lubomír Procházka za svou odbornou práci, která se mimo jiné otiskla právě v areálu Skanzenu Vysoký Chlumec, obdrží cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic.

 

Vedoucí skanzenu Lubomír Procházka, foto : Středočeský kraj

Zde je video z letošního Dne řemesel, kde o nových staveních pohovořil ředitel Hornického muzea Josef Velfl. 

 

Komentáře