Dobříš dokončila opravu Okružní ulice

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Jednou z posledních větších investic letošního roku v Dobříši se stala kompletní rekonstrukce ulice Okružní v lokalitě Na Kole. Ulice, která už dlouho volala po své opravě, dostala nyní zcela novou podobu a stala se mnohem bezpečnější.

Ulice Okružní v Dobříši byla dlouhá léta pokryta rozbitým asfaltovým povrchem. Navíc v ní bylo nevhodně řešené odvodnění, které tamním obyvatelům způsobovalo nemalé problémy. Chyběl také plnohodnotný chodník, který by zajišťoval bezpečnost chodců. Radnice proto na začátku letošního roku slíbila ulici opravit.

Jako první se na jaře letošního roku kompletně vyměnila síť vodovodů a kanalizací. Na práce VHS Dobříš pak navázalo město vypsáním veřejné zakázky rekonstrukci ulice s předpokládanou hodnotou 6,25 milionu Kč bez DPH. Nabídku do veřejné soutěže města na stavební práce nakonec podalo celkem pět stavebních společností, přičemž nejvýhodnější cenu nabídla společnost Znakon, a. s., a to ve výši 5,56 milionu bez DPH. „Rada města tak na začátku srpna nejprve schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, bohužel ale po zaslání výzvy společnost odstoupila ze soutěže s odůvodněním nedostatečných výrobních kapacit. Rada města proto následně přistoupila ke schválení smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, kterým byla společnost Strabag, a. s., která podala nabídku ve výši 5,76 mil. Kč bez DPH,“ dodal k průběhu veřejné soutěže na realizaci oprav místostarosta Tomáš Vokurka.

Stavební práce na opravách povrchů začaly nakonec letos v září. V rámci stavby byly nejprve prováděny zejména zemní a bourací práce původní konstrukce vozovky. Následně byly instalovány obruby chodníků a parkovacích stání a zahájeny byly také přípravy na vystavění nových sloupů veřejného osvětlení. Ve finále byla položena dlažba chodníků, vjezdových a parkovacích stání u rodinných domů a následně byla realizována pokládka nových asfaltových vrstev vozovky. „Na přípravě rekonstrukce se mimo jiné spolupodíleli také samotní obyvatelé této ulice, kteří se vyjadřovali k projektové dokumentaci a jejich připomínky byly následně zapracovány a zrealizovány,“ připomněl vedoucí Odboru místního rozvoje města Dobříše Martin Švarc.

Celkové náklady stavebních prací ve finále činily 6,29 milionu korun bez DPH a to včetně nákladů na obnovu veřejného osvětlení, kterou realizovala formou subdodávky společnost Sunnymont s.r.o.

„Lokalita Na Kole patří mezi jednu z nejrozsáhlejších oblastí v našem městě, kterou se už minulá vedení snažila postupně opravovat a my v jejich práci pokračujeme. Ulice Okružní byla několik let ve špatném technickém stavu, obzvláště po obnově vodohospodářské infrastruktury. Stavební úpravy vytvořily nejen novou vozovku a parkovací plochy, ale jako klíčovou součást rekonstrukce vnímám vznik bezpečných chodníků, zvláště pak část u hlavní Hostomické ulice,“ dodal  k rekonstrukci Okružní ulice Tomáš Vokurka, který se účastnil kolaudace stavby společně se starostou Pavlem Svobodou.  

 

Komentáře