Dnes se koná veřejná beseda o nové koncepci likvidace odvalů kolem Příbrami

Záměr těžit kámen z největšího odvalu na Příbramsku vyvolal bouřlivou diskuzi o budoucnosti všech hald.

PŘÍBRAM – Dnes ve 14 hodin se v jednacím sále Úřadu práce na náměstí TGM v Příbrami uskuteční už druhá veřejná beseda na téma „Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku“. Pořadatelem setkání je státní podnik DIAMO.

Státní podnik DIAMO předkládá všem dočteným obcím 4 varianty likvidace této ekologické zátěže. 1. varianta – likvidace hald soukromníky, 2. varianta – rozhrnutí odvalů a jejich následná likvidace, 3. varianta – kombinace prvních dvou, 4. varianta – tu preferuje DIAMO – odtěžení veškerých odvalů kromě toho u šachty č. 2 v blízkosti Památníku Vojna. Ten by zůstal jako připomínka historie.

Na besedě se můžete ptát mimo jiné jak ředitele státního podniku DIAMO Tomáše Rychtaříka a ředitele odštěpného závodu SUL Zbyňka Skály, za Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude informovat ředitelka sekce radiační ochrany Karla Petrová a ředitel odboru radiační ochrany palivového cyklu Milan Hort. Pozvání přijali také starostové Příbrami a obcí Háje, Dubna, Dubence, Milína, Lazska a Lešetic a dalších příslušných samospráv včetně osadních výborů. Beseda je veřejná, takže pořadatel na toto jednání zve všechny občany, kteří mají zájem si vyslechnout názory odborníků či přispět svými zkušenostmi do moderované diskuse v závěru programu.

Příbramské zastupitelstvo se na svém květnovém zasedání bude zabývat opět otázkou, kterou ze 4 variant zvolí. Původně se o tomto návrhu mělo hlasovat už v dubnu, ale na návrh opozičního zastupitele Josefa Řiháka z ČSSD se zastupitelé rozhodli hlasování odložit a po tom, co budou znát názor veřejnosti.

Komentáře