Dne boje za svobodu a demokracii se na Vojně zúčastní i pamětnice událostí z roku 1939 Libuše Musilová

JUDr. Libuše Musilová, bývalý politický vězeň komunistického režimu. Foto: Hornické muzeum Příbram

LEŠETICE – Údálosti 17. listopadu 1989, ale i roku 1939, si ve čtvrtek může veřejnost připomenout v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami. Po Národní třídě a Albertově bývá Památník Vojna tradičně dalším vyhledávaným pietním místem v Čechách, kde si veřejnost připomíná výročí 17. listopadu.

Po celý den se od 9 do 16 hodin budou konat prohlídky areálu někdejšího pracovního tábora pro odpůrce komunistického režimu. Jejich součástí je takéinovovaná výstava věnující se právě událostem 17. listopadu 1939 a 1989 na Příbramsku. „Její první část nabízí pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do KT Sachsenhausen. Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. 11. 1989 v regionu, v kontextu s děním v tehdejším Československu i v zahraničí,“ říká ředitel Hornického muzea Josef Velfl.

Na transparentech při generální stávce v Příbrami 27. 11. 1989 se objevily nápisy požadující nastolení demokracie a vypsání svobodných voleb. Foto Stanislav Kamenický.

Chybět nebude ani tradiční pietní akt, který se uskuteční ve 13 hodin tradičně za účasti politiků a zástupců okolních měst a obcí. V jeho rámci vystoupí pamětnice událostí z roku 1939, 1948 i 1989 a spoluzakladatelka Konfederace politických vězňů šestadevadesátiletá Libuše Musilová, která byla po únoru 1948 vězněna za svou činnost v protikomunistickém odboji a je jedním z posledních žijících členů někdejší tajné studentské organizace Šeřík.  „Dva z hlavních organizátorů byli komunistickou justicí popraveni, další odsouzeni k mnohaletému žalářování,“ připomíná Josef Velfl.

Na snímku pořízeném v červnu 1939 ze studentské praxe v dolech jsou některé z pozdějších obětí zatýkání vysokoškoláků 17. 11. 1939 na VŠB v Příbrami. Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Čtvrteční a páteční večer pak bude patřit už šestému ročníku divadelního festivalu karlovarského Divadla Dagmar, které během dvou dnů odehraje v památníku čtyři představení. „Přišlo nám škoda, že svůj festival nemá jedno z nejzajímavější malých divadel v republice. Divadlo Dagmar je soubor zabývající se soustavně dramaturgií bolesti, tedy otvíráním témat živých, palčivých a bolavavých jako jsou komunistické lágry, odsun Němců, hrdinství jedince proti totalitě a další,“ říká Tomáš Bílek a připomíná, že počet míst je omezen. Rezervace je proto nutná na e-mailu: bilekt.pb@seznam.cz

Ze hry Vyhnání z ráje už proběhlo. Foto: achriv Divadla Dagmar

e večerních hodinách zájemce o současnou kulturní produkci určitě zaujme Festival Divadla Dagmar, které patří k často oceňovaným souborům na přehlídkách experimentálních divadel. Od 19 hodin soubor předvede hru Pánská jízda, od 20:30 představení s názvem Poslední večeře. Festival bude pokračovat i v pátek 18. 11. – od 19 hodin se návštěvníci mohou těšit na scénické čtení s názvem Ženy ve tmě a od 20:30 na drama Vyhnání z ráje už proběhlo. Tato představení se odehrají v autentickém prostředí někdejší vězeňské výdejny stravy.

 

Komentáře