Co bude dál s Tržnicí na Rynečku? Rada města nedoporučuje výkup

Tržnice na Rynečku.

PŘÍBRAM – Jedním z bodů červnového zastupitelstva Bude i ten týkající se možného výkupu budovy Tržnice na Rynečku. Důvodem, proč se v posledních letech o této budově diskutuje, je fakt, že objekt stojí na pozemku města. Loni na podzim zastupitelé schválili záměr jejích výkupu od firmy Tržnice Příbram a.s..

Rada města na svém zasedání letos 15. dubna zabývala jak možností výkupu budovy od současného majitele, tak i nabídkou jeho právního zástupce na odkup 100% podílu na akciích společnosti za cenu dle znaleckého posudku. Obě varianty rada města zastupitelstvu nedoporučuje schválit.

Majitel budovy má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek, na kterém objekt stojí a který patří městu Příbram. Tato smlouva vyprší v létě 2025. Výše nájemného je 53 410 korun ročně. Firma má v objektu nájemníka, který ho provozuje a měsíčně vlastníkovi objektu platí 60 tisíc korun. Nicméně obě strany se nemohou shodnout na ceně za samotnou stavbu. Zatímco odhadce pro město její cenu vyčíslil na 12 900 000 korun, tak firma Tržnice Příbrami si ji cení na částku 19 500 000 Kč.

Odbor investic a rozvoje města letos v lednu doporučil vedení města budovu vykoupit. V podobném duchu mluvilo vedení města také loni na podzim. Nicméně nyní se zdá, že svůj postoj změnilo. Podobně se na věc dívá i opozice. „Budova se nachází na strategickém místě, kudy vede zelená páteř města a její aktuální využití v podobě vietnamské tržnice je v kolizi se směřováním záměru této lokality. Před případným výkupem bychom ale měli vědět, jak s budovou naložíme a to v tuto dobu nevíme, přikláním se proto k prodloužení nájemní smlouvy s novou výší nájemného dle znaleckého posudku a otevřít v rámci zastupitelstva a veřejnosti diskusi nad dalším využitím,“ uvedl před pondělním zasedáním zastupitelstva opoziční zastupitel Marek Školoud.

Co dál s budovou Tržnice na Rynečku budou řešit zastupitelé na svém zasedání v pondělí 17. června od 16 hodin.

Komentáře